fbpx

Agenci

Świadczymy usługi maklerskie również  za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej.

Agenci

Agenci Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. są uprawnieni  do wykonywania w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego niżej opisanych czynności:

1) pozyskiwanie Klientów lub potencjalnych Klientów zainteresowanych świadczeniem usług maklerskich, w tym informowanie o zakresie usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski lub o instrumentach finansowych będących ich przedmiotem,

2) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich,

3) czynności związane z możliwością realizacji umów o świadczenie usług maklerskich w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi.

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Agenci nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów, na rzecz których Prosper Capital Dom Maklerski S.A. świadczy usługi.

Podstawa prawna: art. 79 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 20015r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1768 z poźn.zm.).

Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (Agent Firmy Inwestycyjnej).

Znajdź Agenta najbliżej siebie:

Pełna lista Agentów

Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. – siedziba

ul. Walońska 7/66
50-413 Wrocław

NIP: 8971853896

tel: 71 330 74 18
email: biuro@pcadvisors.pl

 

Łukasz Żurad „CoolInvest” Doradztwo Finansowe

ul. Kurkowa 8
50-210 Wrocław

NIP: 7471802731

tel: 696 621 512
email: lukasz.zurad@wp.pl

Joanna Myszyńska

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

NIP: 5212731484

tel: 695 070 327
email: myszynskajoanna1@gmail.com

HNWI Capital sp. z o.o

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

NIP: 5272837111

e-mail:  kontakt@hnwicapital.pl

Prime Distribute sp. z o.o

Budynek LUMEN
ul. Złota 59, piętro VI
00-120 Warszawa

NIP: 5252746925

e-mail:  biuro@prime-distribute.pl

Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. – oddział poznański

ul. Bóżnicza 1/6
61-751 Poznań

tel: 786 843 743

 

Kontakt