Inwestowanie w OZE

Inwestowanie w OZE

22.10.2020

11:00 – 12:30

bezpłatny webinar

 

Z roku na rok rynek energetyki odnawialnej w Polsce rozwija się coraz szybciej. O korzystnych warunkach jego ekspansji decyduje wiele czynników. Po pierwsze, rynek ten jest silnie wspierany regulacjami krajowymi przez Unię Europejską, co pozwala „zielonym inwestycjom” osiągać większą i stabilniejszą rentowność. Po drugie, inwestycje w OZE przyczyniają się do zmniejszenia negatywnych skutków dla zdrowia i klimatu związanych z emisją wielu szkodliwych substancji, co stanowi ważną przesłankę inwestycyjną. Po trzecie, istnieje wiele zróżnicowanych źródeł finansowania OZE, zarówno poprzez kapitał właścicielski (akcje, udziały), jak i instrumenty dłużne (kredyty, obligacje, pożyczki). Dzięki temu rosnąca grupa inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału w sektorze odnawialnych źródeł energii, może korzystać z wielu możliwości oferowanych przez rynek finansowy w zakresie realizowania satysfakcjonujących, zwłaszcza średnio i długookresowych stóp zwrotu.

 

Wraz z EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej sp. z o.o. zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze edukacyjnym pt. “Inwestycja w OZE” kierowanego do naszych Klientów i osób nie będących jeszcze naszymi Klientami. 

Podczas webinaru:

opowiemy o rynku odnawialnych źródeł energii oraz ich perspektywach rozwoju
przedstawimy najbardziej perspektywiczne technologie – energetykę wiatrową i energetykę słoneczną
opowiemy o zaletach i ryzykach inwestowania w OZE


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z webinaru 


PRELEGENT

Grzegorz Wiśniewski

Założyciel i Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Założyciel (2001) i prezes (do chwili obecnej) Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w Warszawie, były (1997-2004) dyrektor Centrum Komisji Europejskiej dla Regionu Morza Batyckiego ds. Odnawialnych Źródeł Energii (EC BREC). Specjalizuje się w technologiach OZE, polityce energetycznej, ekonomice energetyki i analizach rynku energii elektrycznej i ciepła. Jest współautorem polskiej strategii dotyczącej energii odnawialnej (2001 r.) i kilkunastu raportów strategicznych dla rządu RP i Komisji Europejskiej. Był członkiem ManagEnergy Reflection Group (przewodniczący 2007-2008) – grupy doradczej Komisji Europejskiej w dziedzinie zrównoważonej energii. Uczestniczył, w pracach wielu organów doradczych na szczeblu rządowym, w tym był członkiem Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych Systemów Wykorzystania Energii w NCBiR, Zespołu Doradczego ds. rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej, Komitetu Monitorującego POIŚ, Kapituły GreenEvo i innych. Od 2016 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP. Jest laureatem tytułów: „Promotor energetyki odnawialnej” miesięcznika Czysta Energia oraz „Nowy Impuls’2014” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł za wkład w rozwój koncepcji prosumenckich w energetyce odnawialnej. W 2015 roku został Laureatem tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii”.

PRELEGENT

Andrzej Korytkowski

Dyrektor Departamentu Rynku Pierwotnego – Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Bankowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w szeregu polskich i międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. CA IB Investment Bank, Citibank Handlowy, Bank Pekao SA) oraz w domach maklerskich i firmach doradczych (m.in. NWAI Dom Maklerski, Ipopema Securities, FinCo Group, DM BPS) gdzie odpowiedzialny był za realizację transakcji na rynkach kapitałowych w Polsce (opracowanie strategii, nadzór nad sporządzaniem dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowanie klientów przed polskimi organami nadzoru rynku kapitałowego). Uczestniczył i nadzorował wiele transakcji na rynku kapitałowym związanych z pozyskiwaniem finansowania dla dużych spółek publicznych notowanych na GPW oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Bankowości.


Partnerem webinaru jest EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

 


Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Zarejestruj się

Kontakt