Trendy i zmiany cywilizacyjne

Trendy i zmiany cywilizacyjne

19.11.2020

13:00 – 14:30

bezpłatny webinar

 

 

Branża medyczna, zmiany klimatyczne, gospodarka wodna – jakie szanse inwestycyjne zaoferować mogą inwestorom sektory powiązane z mega trendami? Wraz z ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze edukacyjnym, podczas którego omówimy kluczowe trendy i zmiany cywilizacyjne związane z digitalizacją medycyny, zmianą klimatu i gospodarki wodnej oraz żywności i żywienia. 

Podczas webinaru Prelegenci z Esaliens TFI opowiedzą o:

Trendach i zmianach w branży medycznej

 

Digitalizacji medycyny oraz systemach medycznych opartych na sztucznej inteligencji

 

Branży medycznej w kontekście rynku kapitałowego
Branży rolnej
Kluczowych trendach związanych z branżą rolną
Sektorze spółek medycznych, wodnych, rolnych i żywnościowych

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru

 

NOTA PRAWNA

1. Podmiotem odpowiedzialnym za zawartość merytoryczną prezentowaną podczas webinaru jest ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa KRS 0000002717, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy NIP 527 21 58 048, kapitał zakładowy 1 288 500,00 zł (w pełni opłacony), kapitał własny 35 828 887,15 zł (dane zaudytowane). 


2. Webinar ma charakter edukacyjny i nie powinien stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odbiorcy informacji treści prezentowanych podczas webinaru, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej powinni, zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w trakcie webinaru nie stanowi porady inwestycyjnej. Inwestowanie może wiązać się z utratą części lub całego kapitału. Prosper Capital Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za działania inwestycyjne uczestników webinaru. 


PRELEGENT

Marcin Szuba

Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji – ESALIENS TFI S.A.

Marcin Szuba ma długie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym w licznych instytucjach finansowych takich jak OFE i TFI. Od 10 lat odpowiada za zarządzanie globalnymi funduszami inwestycyjnymi z obszaru ochrony zdrowia. Od 1993 r. jest związany z branżą medyczną, między innymi poprzez pracę w branży farmaceutycznej w Polsce i Nowej Zelandii. Pracując dla agendy rządowej nowozelandzkiego Ministerstwa Zdrowia PHARMAC Ltd., zajmował się analizami medycznymi oraz farmakoekonomicznymi w różnych grupach terapeutycznych w obszarze refundacji leków. Posiada dyplom lekarski oraz wykształcenie w zakresie ekonomii i zarządzania w ochronie zdrowia. W ESALIENS TFI SA jest zatrudniony od stycznia 2020 roku. Unikalne kompetencje w zakresie branży medycznej wykorzystuje w zarządzaniu funduszem niepublicznym skoncentrowanym na inwestycjach w tym sektorze.

PRELEGENT

Krzysztof Socha

CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji – ESALIENS TFI S.A.

Krzysztof posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2000 r. związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2000 – 2004 zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK) najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio manager odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 r. do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w ESALIENS.

PRELEGENT

Paweł Burchardt

Profesor nauk medycznych, biolog molekularny, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Naukowiec i dydaktyk, ale także aktywny lekarz z bardzo dużym doświadczeniem klinicznym. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, publikowanych w prestiżowym piśmiennictwie branżowym (index Hirscha 15). Autor patentów z zakresu farmakologii klinicznej. Stworzył w Szpitalu im. Józefa Strusia w Poznaniu jedyny w Polsce zachodniej referencyjny ośrodek zajmujący się profesjonalną opieką i prewencją chorób sercowo-naczyniowych. Zewnętrzny ekspert i konsultant Esaliens


Partnerem webinaru jest ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Zarejestruj się

Kontakt