fbpx

Inwestowanie w rynek gier symulacyjnych

WEBINAR EDUKACYJNY

Inwestowanie  w rynek gier  symulacyjnych<br><h4>WEBINAR EDUKACYJNY</h4>

 

 

22.06.2021

13:00 – 14:30

bezpłatny webinar

 

 

Wraz z Forestlight Games S.A. serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze edukacyjnym poświęconym inwestycjom w rynek gier symulacyjnych.

Program webinaru:

Czym są gry symulacyjne? Jakie są ich cechy charakterystyczne, różnice i podobieństwa do innych gatunków gier.

 

Proces powstawania gry, kanały dystrybucji, przychody i koszty dystrybucji.

 

Spółki na GPW i NewConnect zajmujące się produkcją gier symulacyjnych

 

Zalety i ryzyka związane z inwestowaniem w rynek gier typu symulator.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z webinaru!

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl, www.forestlightgames.com oraz na stronach Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale V Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

PRELEGENT

Tomasz Mazur – CEO Forestlight Games S.A.

Ponad 30 lat w branży gier wideo. Od połowy lat 80-tych zaangażowany w rozwój polskiego gamedevu. Zarządzał firmą Mirage Software potem Mirage Media. W latach 80-tych i 90-tych największym polskim producentem i wydawcą gier dla komputerów 8-io, a potem 16-to bitowych firm Atari i Commodore, a potem także na komputery PC i konsole Gameboy firmy Nintendo. Producent wykonawczy blisko setki tytułów na te platformy a także jednego z pierwszych polskich hitów, gry „Mortyr” sprzedawanej na świecie przez firmę Ubisoft. Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Cenega, pierwszego dystrybutora i wydawcy, który posiadał swoje oddziały także poza Polską. W trakcie zarządzania polskim oddziałem Cenegi nadzorował proces wydawniczy wielu gier polskich i zagranicznych deweloperów. Jednocześnie współpracował z Mirage Interactive przy produkcji gier „Another War”, „Sniper”, „Mortyr 2” i innych. Założyciel IQ Publishing firmy, która jest odpowiedzialna za budowę polskiego rynku akcesoriów dla graczy, a także była wydawcą wielu gier polskich deweloperów niezależnych. Producent wykonawczy kilku tytułów takich jak „Rally Poland”, czy seria „Hubert the Teddy Bear”. Wspomagał swoją wiedzą i doświadczeniem małe studia tworzące gry, zarówno w procesie powstawania gier, finansowania, jak i procesie wydawniczym. Wielokrotnie jako ekspert brał udział w audycjach telewizyjnych, radiowych czy konkursach dla młodych twórców gier, a także panelach dotyczących rynku tworzenia gier. Znalazł się w elitarnym gronie wyróżnionych nagrodą Golden Pixel za wybitne osiągnięcia w polskiej branży gier wideo.


Partnerem webinaru jest Forestlight Games S.A.

 


 

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Zarejestruj się

Kontakt