fbpx

Inwestowanie w spółki z rynku modernizacji taboru kolejowego

Inwestowanie w spółki z rynku modernizacji taboru kolejowego

19.10.2021

14:00 – 15:30

bezpłatny webinar

 

 

 

Wraz z Olkol sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze edukacyjnym poświęconym inwestowaniu w spółki z rynku modernizacji taboru kolejowego. Zarejestruj się na bezpłatny webinar edukacyjny i dowiedz się więcej o inwestowaniu w rynek taboru kolejowego! W programie webinaru:

Charakterystyka rynku kolejowego w Polsce

 

Charakterystyka rynku napraw taboru kolejowego

 

Proces modernizacji taboru kolejowego krok po kroku

 

Potencjał i ryzyka krajowego rynku modernizacji taboru kolejowego

 

Wpływ pandemii COVID-19 na branżę napraw taboru kolejowego

 

Case study na podstawie działalności Olkol sp. z o.o.

 

 

 

 

PRELEGENT

Bogusław Kowalski – Prezes Zarządu Olkol sp. z o.o.

Menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w branży transportowej, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (studia doktoranckie), Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie) i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie).
Inicjował i nadzorował utworzenie Kolei Mazowieckich, współautor jednej z największych w Polsce inwestycji zagranicznych związanych z koleją – budowy zakładu produkcyjnego szwajcarskiego koncernu Stadler w Siedlcach, organizował przejęcie przez konsorcjum samorządowe Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. wraz z planem rozwoju. Aktywnie uczestniczył w uchwalaniu przez Sejm m.in. ustaw dotyczących infrastruktury i przewozów. Zaangażowany w przygotowanie strategii rozwoju Grupy PKP na lata 2017-2019. Nadzorował wdrażanie innowacyjnych projektów m.in. dotyczących sprzedaży biletów kolejowych dla PolRegio oraz szkolenia maszynistów dla kolejowych przewoźników samorządowych. Autor kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i publikacji naukowych z zakresu polityki transportowej, logistyki, kolejowych przewozów pasażerskich i transportu publicznego.
Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego.

PRELEGENT

Marcin Trzaska – Dyrektor ds. rozwoju Olkol sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania marketingowego na UW, Podyplomowego Studium Menedżerskiego SGH oraz studiów MBA prowadzonych przez GFKM i Uniwersytet Gdański. Prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w polskim sektorze transportowym. W latach 2001-2012 był zaangażowany w restrukturyzację Grupy PKP pełniąc funkcje w zarządach PKP Telekomunikacja Kolejowa, Instytucie Kolejnictwa oraz PKP Informatyka. Od 2013 roku prowadzi działalność doradczo-konsultingową, angażując się w szereg projektów z różnych dziedzin sektora transportowego. Zaangażowany w działalność społeczną związaną z organizacjami NGO działającymi w sektorze transportowo-infrastrukturalnym. Członek i Ekspert Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.


Partnerem webinaru jest Olkol sp. z o.o.


 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą od Kancelarii Prawnej Rubikon sp. z o.o. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji oraz za szkody poniesione na skutek decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale.

 


 

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Zarejestruj się

Kontakt