fbpx

Inwestowanie w spółki fintechowe sektora zarządzania wierzytelnościami

Inwestowanie w spółki fintechowe sektora zarządzania wierzytelnościami

19.11.2021

14:00 – 15:30

bezpłatny webinar

 

 

 

Wraz z Efficenter sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze edukacyjnym poświęconym inwestowaniu w spółki fintechowe sektora zarządzania wierzytelnościami. Zarejestruj się na bezpłatny webinar edukacyjny i dowiedz się więcej o inwestowaniu w spółki fintechowe sektora zarządzania wierzytelnościami. Podczas webinaru przedstawiciel Efficenter sp. z o.o.:

Przedstawi model biznesowy spółki fintechowej sektora zarządzania wierzytelnościami

 

Scharakteryzuje ramowy proces inwestycji w windykację

 

Przedstawi zalety i ryzyka związane z inwestycją w sektor wierzytelności

 

Case study na podstawie działalności Efficenter sp. z o.o.

 

 

 

 

PRELEGENT

Marcin Lewandowski Prezes Zarządu Efficenter sp. z o.o.

Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w branży security w AAT Trading Company. W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję Dyrektora w firmie GVPolska, nadzorował tworzenie i prowadzenie oddziału spółki oraz był odpowiedzialny za politykę sprzedaży. W latach 2006 – 2007 Dyrektor oddziału firmy Alpol, a od 2011r. jest pełnomocnikiem spółki F.L.Clover., w której jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami, pozyskiwanie kapitału oraz nadzoruje realizację strategii spółki w zakresie obrotu nieruchomościami. Od lipca 2014 r. do marca 2017 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta spółki Suisse Légiste. Był odpowiedzialny za wyceny portfeli wierzytelności oraz nadzór i wdrożenie strategii rozwoju spółki w zakresie zarządzania wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek. Koordynował działania mające na celu uzyskanie przez spółkę licencji KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi oraz stworzenie sekurytyzacyjnego zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Od września 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Efficenter sp.z o.o. Od grudnia 2020 r. Członek Zarządu spółki CDR Investment sp.z o.o.


Partnerem webinaru jest Efficenter sp. z o.o.


 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą od Efficenter sp. z o.o.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji oraz za szkody poniesione na skutek decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale.

 


 

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Zarejestruj się

Kontakt