Publiczna Oferta Akcji Serii B – Red Carpet Media Group S.A.
26 stycznia 2021
Udostępnij:

Publiczna Oferta Akcji Serii B – Red Carpet Media Group S.A.

Dnia 25 stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy Publiczną Ofertę Akcji Serii B emitowanych przez Red Carpet Media Group S.A. Zapisy na akcje przyjmujemy do 09 lutego 2021 r.

Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na rozwój działalności Emitenta na rynku oferowania treści VOD oraz autorskich treści video (m.in. zakupy filmów do VOD, uruchomienie platformy VOD, dodatkowy kanał serialowy RedTopTV, rozbudowa zasięgu technicznego). Spółka chce pozyskać na rozwój ok 5 mln zł.

 

Informacje o Emitencie

Podstawowym przedmiotem działalności Red Carpet Media Group S.A. jest rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV” (o tematyce life style/film/show biznes) oraz kanału „Red Top TV” (o tematyce filmowo-serialowej), który ma rozpocząć nadawanie w lutym 2021 r. Spółka pracuje nad kluczowym projektem jakim jest start działalności platformy VOD „Red Go”. Platforma ma stanowić uzupełnienie oferty Grupy Red Carpet dla swojej widowni i bazować na synergiach wynikających z posiadanych kompetencji grupy.


Więcej informacji o Emitencie oraz szczegółowe informacje o emisji dostępne są na naszej stronie internetowej https://www.pcdm.pl/emisja-akcji/


Skontaktuj się z nami!

?www: https://www.pcdm.pl/emisja-akcji/
? tel: 22 201 11 30
? e-mail: akcje@pcdm.pl

Informacje o ryzykach 

  • Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale I Memorandum Informacyjnego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji Serii B. Podstawowymi czynnikami ryzyka akcji są m.in.: ryzyko płynności, ryzyka koniunkturalne, ryzyko konkurencji, ryzyko konsolidacji, ryzyko behawioralne, ryzyko regulacji prawnych. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.
  • Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.
Kontakt