fbpx

EMISJA AKCJI SERII B
Red Carpet Media Group S.A.Termin zapisów: 26.01.2021 – 12.02.2021

Wartość emisji: 5,13 mln zł

<h1>EMISJA AKCJI SERII B<br> Red Carpet Media Group S.A.</h1><br><br> <h3>Termin zapisów: 26.01.2021 – 12.02.2021 <br><br> Wartość emisji: 5,13 mln zł <br> </h3>

Informacje o Emitencie

 

Podstawowym przedmiotem działalności Red Carpet Media Group S.A. jest rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV” (o tematyce life style/film/show biznes) oraz kanału „Red Top TV” (o tematyce filmowo-serialowej), który ma rozpocząć nadawanie w lutym 2021 r. Spółka pracuje nad kluczowym projektem, jakim jest start działalności platformy VOD „Red Go”. Platforma ma stanowić uzupełnienie oferty Grupy Red Carpet dla swojej widowni i bazować na synergiach wynikających z posiadanych kompetencji grupy.

W oparciu o swoją podstawową działalność spółka będzie uzyskiwać przychody z:

 

czasu reklamowego

sponsoringu oraz lokowania produktu

czasu emisyjnego telesprzedaży

materiałów video własnej produkcji

przychodów z platformy OTT dzięki rozwojowi VOD

 

Strategia spółki sprowadza się do koncentracji w obszarze rozwoju działalności VOD (video na życzenie) w modelu krajowym oraz międzynarodowym, a także na uruchomieniu drugiego komercyjnego, niskokosztowego, filmowego kanału telewizyjnego pod nazwą „Red Top TV”. Kolejny kanał telewizyjny jest naturalnym kierunkiem rozwoju projektu telewizyjnego, wynikającym z faktu konieczności maksymalizacji eksploatacji pozyskiwanych części „czasowych licencji” na kontent telewizyjny z prawami do emisji broadcastowej, przeznaczony do wykorzystania w platformie VOD.

 

Emitent deklaruje wypłatę dywidendy w wysokości od 20% do 30% wypracowanego zysku netto za lata obrotowe 2021 – 2023.

 

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

 

 

 

 

Przewagi konkurencyjne Emitenta

 

ikona - graf

 

Oryginalny projekt medialny (TV + VOD) o lokalnej i globalnej tematyce pop – kulturowo – life stylowo – show biznesowej
ikona - cztery osoby - okrąg

 

Unikalny model zakładający równoległy rozwój projektu w obszarze klasycznej telewizji, serwisów VOD oraz aktywności internetowych (social media, www)
ikona - kobieta - mężczyzna - czat

 

Zasoby contentowe (filmy i programy tv do wykorzystania na antenie oraz w serwisach VOD)
ikona - koło

 

Pozycjonowanie projektu w obszarze niekonkurencyjnym ze strony innych stacji TV (Show Biznes)
ikona - kciuk w górę

 

Wykorzystanie naturalnych atutów rynkowych w obecnej sytuacji – wzrost rodzimej produkcji filmowej i telewizyjnej, indywidualne budowanie przez Gwiazdy i Celebrytów swojej pozycji w świecie Show Biznesu
1
1
2
2
previous arrow
next arrow

 

 

Szczegóły oferty

 
Wartość oferty

Wartość oferty

do 5,13 mln zł

Minimalny zapis

Akcje emitowane

135.000 akcji serii B

Wartość nominalna

Cena emisyjna

38 zł za jedną akcję serii B

Wartość nominalna

Minimalny zapis

50 akcji

Termin przydziału

Zapisy na akcje

PCDM, DM Noble Securities

Wypłata odsetek

Termin zapisów

do 12 lutego 2021 r.

 

Harmonogram oferty

 
26 stycznia 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

 

12 lutego 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów

 

Termin przydziału – do 16 lutego 2021 r.

 

 


 

Do zakończenia zapisów pozostało

 

[wpcdt-countdown id=”5165″]


 

Dodatkowe informacje o ofercie

 

 • Emitent: Red Carpet Media Group S.A.
 • Termin zapisów: 26 stycznia 2021 – 12 lutego 2021
 • Wartość oferty: do 5,13 mln zł
 • Akcje emitowane: 135.000 akcji serii B
 • Cena emisyjna: 38 zł za jedną akcję serii B
 • Minimalny zapis: 50 akcji
 • Forma emisji: Pierwsza oferta publiczna 
 • Zapisy na akcje: Prosper Capital Dom Maklerski, DM Noble Securities

 

 • Emitent deklaruje wypłatę dywidendy w wysokości od 20% do 30% wypracowanego zysku netto za lata obrotowe 2021 – 2023.
 • Po przydziale Emitent niezwłocznie podejmie kroki mające na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na NewConnect. 
 • Główny akcjonariusz Red Carpet Technologies sp. z o.o. zobowiązał się do niezbywania akcji do dnia 11 lutego 2023 roku, jednak nie krócej niż do dnia przypadającego na 1 rok od daty pierwszego notowania akcji spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

Cel emisji

 • Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na rozwój działalności Emitenta na rynku oferowania treści VOD oraz autorskich treści video (m.in.: zakupy filmów do VOD, uruchomienie platformy VOD, dodatkowy kanał serialowy RedTopTV, rozbudowa zasięgu technicznego).

Czynniki ryzyka

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w  rozdziale I Memorandum Informacyjnego, dostępnym powyżej na niniejszej stronie, jak również na stronie internetowej Emitenta pod adresem  www.red-carpet.pl.  Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.:

• Ryzyko płynności
 • Jest to ryzyko związane z częściowym lub całkowitym brakiem możliwości sprzedaży posiadanych przez Inwestora akcji na rynku wtórnym w dogodnej dla Inwestora chwili. Nie oznacza to całkowitego braku możliwości sprzedaży tego instrumentu finansowego. Najczęściej ryzyko to przejawia się w niższej niż oczekiwanej cenie sprzedaży akcji na rynku wtórnym. Przedmiotowe akcje będą dopiero podlegały wprowadzeniu do obrotu na New Connect (alternatywnego systemu obrotu) i do tego momentu ich zbywalność będzie utrudniona.
Więcej…
• Ryzyka koniunkturalne (makroekonomiczne)
 • Są to ryzyka związane przykładowo z poziomem produktu krajowego brutto (dóbr wytworzonych w danym kraju), wskaźnikiem inflacji (spadku wartości pieniądza), ogólną kondycją gospodarki polskiej i światowej, ze zmianami legislacyjnymi czy też wysokością stóp procentowych zmiany legislacyjne czy wysokość stóp procentowych określanych przez Narodowy Bank Polski.
Więcej…
• Ryzyko konkurencji
 • Jest to ryzyko przejawiające się zwiększeniem zapotrzebowania na treści telewizyjne oraz popularyzację segmentu VOD (wideo na życzenie). Obecna sytuacja spowodowała zmiany na rynku telewizji i treści telewizyjnych w postaci ogromnego wzrostu konsumpcji serwisów streamingowych VOD (np. odtwarzania treści przez przeglądarki internetowe) oraz zwiększenia zjawiska nazywanego jako cable crunch (rezygnacja klientów dotychczasowej, tradycyjnej telewizji, na rzecz np. VOD). Spowodowało to zwiększenie dotychczasowych tendencji rynkowych w tym zakresie i nasiliło konkurencję na rynku treści telewizyjnych.
Więcej…

• Ryzyko konsolidacji
 • Procesy konsolidacyjne dotyczą zarówno całych grup medialnych jak i wybranych kanałów tematycznych. Ryzyko to polega na łączeniu lub przejmowaniu wybranych marek mediowych przez inne podmioty rynkowe działające na nim. Efektem konsolidacji jest zmniejszenie ilości podmiotów działających na tym rynku i przejmowanie najczęściej mniejszych podmiotów przez większe grupy kapitałowe.

Więcej…

• Ryzyko behawioralne
 • Jest to ryzyko dotyczące zmiany gustu widzów treści telewizyjnych wywołanych przez pandemię koronawirusa. Poprzez pandemię generalnie zostało zwiększone zapotrzebowanie na oglądanie treści telewizyjnych jednak wybrane segmenty tego rynku odnotowały załamanie popytu (głównie kanały sportowe i muzyczne). W związku ze zmianą preferencji widzów nastąpiła zmiana popytu na czas reklamowy w TV. Przekaz reklam również uległ zmianie w związku z próbą dopasowania przekazu reklamy do klienta docelowego.

Więcej…

• Ryzyko regulacji prawnych
 • Polega za niepewności dotyczących niepożądanych zmian sankcjonujących działalność spółki. Częste zmiany i krótki czas wprowadzania tych zmiany zwiększają ryzyko regulacji prawnych. Rynek telewizji tradycyjnych jest stosunkowo mocno uregulowany w przeciwieństwie do nowego rynku VOD w Polsce. Ewentualnie zmiany w tym segmencie rynku mogą rodzić niepewność w zakresie działalności operacyjnej spółek.

Więcej…


 

 

Chcesz wziąć udział w emisji?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

 

 

  Wartość oferty

  Skonaktuj się z nami

  T: 22 201 11 30
  E:akcje@pcdm.pl

  Kontakt