fbpx
Gusta inwestycyjne inwestorów  udziałowych w drugim półroczu 2021 roku – artykuł ekspercki
Udostępnij:

Gusta inwestycyjne inwestorów udziałowych w drugim półroczu 2021 roku – artykuł ekspercki

 
Gusta inwestycyjne inwestorów udziałowych w drugim półroczu 2021 roku. Czy zmienią się w 2022 roku?
 

 

Tablica inwestycyjna Mendelejewa jaką publikuje co miesiąc PCDM ilustruje stopy zwrotu z wybranych klas aktywów. Jednak tablica ta obrazuje ogólne zachowania szerokich indeksów pomijając poszczególne oferty.

 
 

Tabela 1. Inwestycyjna Tablica Mendelejewa

 

 

Tabela 2. Klasa Aktywów

 
Powyższe stopy zwrotu z indeksów giełdowych wskazują pośrednio zachowanie się papierów wartościowych a więc rynku wtórnego. Często zapominamy, że dużą częścią rynku maklerskiego i kapitałowego jest rynek pierwotny. Przyjrzyjmy się zatem ofertom akcji tego segmentu w celu naszkicowania głównych trendów jaki i zmian gustów inwestorów. Jakie akcje cieszyły się największym zainteresowaniem?

 

 

Tabela 3.Oferty Akcji w II półroczu 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o debiutach na rynku New Connect dostępnych na https://newconnect.pl/debiuty-spolek

 

 

Tabela 4.Oferty Akcji w II półroczu 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o debiutach na rynku New Connect dostępnych na https://newconnect.pl/debiuty-spolek

 
Łączna wartość opisanych instrumentów finansowych opiewała na około 136,5 mln zł. Na siedemnaście przestawionych debiutów aż osiem z nich nie dotyczyło spółek sektora gier. To niemal połowa ofert licząc po ilościach debiutów. Skupiając się na wartościach debiutów możemy dojść do podobnych wniosków. Wartość ofert spółek nie związanych z sektorem gamingowymwych opiewała na prawie 53%. Nadmieńmy, że powyższa tabela gromadzi ofertę małych spółek trafiających na rynek New Connect (pomijamy debiuty na głównym parkiecie giełdy).

 
 

Oferty i debiuty papierów wartościowych w 2022

 
 

 
One Solution S.A. to debiut na rynku New Connect (NC) spółki zajmującej się obrotem wierzytelnościami. Grupa zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami gospodarczymi, windykacją na zlecenie (Inkaso) oraz czynnościami doradczymi związanymi z wierzytelnościami. Była to ciekawa oferta na tle innych propozycji. Dawno bowiem przedstawiciel rynku wierzytelności nie dawał możliwości zainwestowania inwestorom w swoje akcje. W tym przypadku było to jedynie nieśmiałe wprowadzenie istniejących akcji do obrotu. Może więc w przyszłości pojawią się kolejne, „pełnowartościowe” emisje akcji spółek z tego sektora? Z dokonanej analizy dot. obligacji wiemy, że zę sektor ten jest mocnym graczem rynku obligacji, a brak tego typu debiutów i ofert można tłumaczyć historycznymi poczynaniami niektórych firm. Może więc inwestorzy powrócą do tego typu spółek w najbliższych miesiącach?

 

Road Studio S.A. spółka zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier. Jest to więc kolejny przedstawiciel spółek „gamingowych” w Polsce co może wskazywać, że „moda” na spółki growthe nie została definitywnie zakończona. Dla potwierdzenia tego typu tezy może przemawiać historyczna oferta publiczna akcji serii C, która opiewała na 2 mln zł i została w całości objęta. Spółka ta nie wydała do momentu debiutu, żadnej gry więc pozytywne zaskoczenia będą mogły pozwolić spółce znacznie poprawiać wyniki finansowe. Z drugiej strony ewentualne niepowodzenia mogą zakończyć się boleśnie dla inwestorów. Debiut nastąpił na rynku NC 12 stycznia 2022 roku.
 

HYDRA GAMES S.A. Na potwierdzenie powyższych słów przychodzi debiut z dnia 21 stycznia 2022 r. Hydra zajmuje się produkcją, wydawaniem oraz dystrybucją gier wideo z gatunku symulatorów, horrorów przygodowych a także gier wideo o tematyce społecznej. Oferta publiczna akcji serii D opiewała na niewiele ponad 1,1 mln zł. Objęte zostało około 74% oferowanych akcji.
14 stycznia 2021 zadebiutowała spółka ECO5TECH S.A. Jest to spółka z pogranicza tradycyjnego przedsiębiorstwa budowanego zajmującego się wykonywaniem dokumentacji projektowych, robotami budowlanymi i nadzorem inwestycyjnym oraz próbą implementacji cyfrowych rozwiązań dla sektora nieruchomości.

 

Dotychczas mieliśmy w 2022 do czynienia z czterema debiutami, potwierdzając statystykę zbliżoną do drugiego półrocza 2021. Jednak należy to traktować bardziej jako przypadek niż potwierdzenie statystyczne. Prawdopodobnie segment gamingu odda kolejne kilka punktów procentowych udziałów w debiutach na New Connect co jest pokłosiem słabszego zachowania się indeksu WIG Games. Niektóre debiuty na NC w drugiej połowie 2021 potwierdzały nietuzinkowość niektórych branż co potwierdzało ich przynależenie do NC jako rynku innowacyjnych i nietypowych spółek.
 

 

 

Opracowanie

Wawrzyniec Bąk
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Kontakt