Inwestowanie w spółki z rynku modernizacji taboru kolejowego – nagranie z webinaru edukacyjnego
20 października 2021
Udostępnij:

Inwestowanie w spółki z rynku modernizacji taboru kolejowego – nagranie z webinaru edukacyjnego

Wczoraj mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem podczas webinaru edukacyjnego, w trakcie którego eksperci rynku taboru kolejowego – Bogusław Kowalski – Prezes Zarządu Olkol sp. z o.o. oraz Marcin Trzaska – Dyrektor ds. rozwoju Olkol sp. z o.o. – opowiedzieli o rynku taboru kolejowego w Polsce, modernizacji taboru kolejowego, przedstawili potencjał inwestycyjny i ryzyka związane z branżą oraz przedstawili wpływ pandemii COVID-19 na branżę napraw taboru kolejowego. Serdecznie dziękujemy Prelegentom za niezwykle interesujące i wystąpienie oraz wszystkim uczestnikom webinaru za aktywny udział i wiele pytań.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinaru!

 

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Olkol sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/olkol-seria-a/ oraz Emitenta: www.olkol.pl/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kontakt