Korespondencyjne podpisanie Umowy

Korespondencyjne podpisanie Umowy

Jak podpisać umowę korespondencyjnie? 

 

 

W celu podpisania Umowy Ramowej wraz z Umową Świadczenia Usług Maklerskich z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. w formie korespondencyjnej prosimy o przesłanie informacji o chęci zawarcia umowy na adres sprzedaz@pcdm.pl. W pierwszej kolejności otrzymają Państwo oświadczenie o formie przekazania dokumentów, które należy uzupełnić i podpisane odesłać w formie skanu na adres sprzedaz@pcdm.pl. W zależności od wybranej formy otrzymania dokumentów Prosper Capital Dom Maklerski prześle komplet dokumentów do zawarcia umowy wraz z instrukcją jej zawarcia. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:

  1. Oświadczenie o formie przekazania dokumentów – 1 egzemplarz
  2. Formularz dla osoby fizycznej lub formularz dla osoby prawnej – 1 egzemplarz
  3. Umowa Ramowa dla osoby fizycznej lub Umowa Ramowa dla osoby prawnej – 2 egzemplarze
  4. Umowa Świadczenia Usług Maklerskich dla osoby fizycznej lub osoby prawnej – dla nowych Klientów – 2 egzemplarze
  5. Ankieta odpowiedniości do usługi przyjmowania i przekazywania zleceń – 1 egzemplarz
  6. Ankieta odpowiedniości do usługi przyjmowania i wykonywania zleceń – 1 egzemplarz
  7. Ankieta grup docelowych – 1 egzemplarz
  8. Skan lub zdjęcie dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość zgodnie z informacją zawartą w instrukcji zawarcia umowy.

 

 

Pobierz wszystkie dokumenty

 

 

Po uzupełnieniu i podpisaniu dokumentów oraz dołączeniu wymaganych załączników należy przesłać je w formie skanu na adres sprzedaz@pcdm.pl, a kolejno w oryginale na adres Domu Maklerskiego:


Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Polna Corner, VIII p.
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

 

Po uzupełnieniu i podpisaniu dokumentów przez pracownika Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jeden egzemplarz Umowy zostanie odesłany na adres korespondencyjny wskazany w umowie.

 

 

Jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami? Wypełnij poniższy formularzW jakiej sprawie chcesz się skontaktować?

Wartość oferty

Skonaktuj się z nami

T: 22 201 11 41
E:sprzedaz@pcdm.pl

Kontakt