fbpx
Model współpracy spółek na rynku gier symulacyjnych – artykuł ekspercki
Udostępnij:

Model współpracy spółek na rynku gier symulacyjnych – artykuł ekspercki

W niniejszym artykule chcielibyśmy przestawić model biznesowo operacyjny spółki, która tworzyła rynek gamingowy w Polsce. Pisząc o gamingu będziemy skupiać się dziś głównie na rynku gier symulacyjnych. To taki rodzaj gier, gdzie celem twórców jest imitacja rzeczywistości otaczającej człowieka, dodatkowo ubrana w odpowiednie oprogramowanie i doznania. Celem takiej gry jest ukazanie jak „od kuchni” wygląda dany zawód czy profesja. W ten sposób powstały symulatory prowadzenia maszyn czy zakłady napraw czołgów. I choć fabuła gry może być nietypowa (np. symulator wędkarstwa czy księdza) to głównym przesłaniem takich gier jest odtworzenie konkretnego zajęcia lub wydarzenia z prawdziwego życia. Finalnie, zadowoleni gracze to zadowoleni inwestorzy, bo to oni zarabiają docelowo na wzroście sprzedaży gier.

 

PlayWay – jako podmiot unifikujący

PlayWay S.A. (dalej również jako unifikator, spółka) jest jedną z największych spółek gamingowych w Polsce. Jej kapitalizacja na dzień 15 czerwca przekracza 3,22 mld zł, co czyni ją drugą pod względem wyceny rynkowej (po CD Projekt S.A.) spółką z indeksu WIG GAMES. Spółka odniosła sukces w wyniku połączenia wieloletniego branżowego doświadczenia Krzysztofa Kostowskiego i unikalnego modelu biznesowego. Spółka ta udziela swoich zasobów innym, młodszym partnerom, w celu osiągnięcia dywersyfikacji przychodów, ale też partycypacji w ewentualnym, przyszłym sukcesie swoich młodszych braci.

 

PlayWay – szczegóły modelu biznesowego

Model biznesowy grupy PlayWay różni się od tego, co mogliśmy zaobserwować wśród spółek notowanych na polskim rynku. PlayWay inwestuje w działalność nowych spółek zależnych oraz zakłada i dofinansowuje kolejne spółki celowe w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich (w ramach kolejnych rund finansowania spółek już bardziej zaawansowanych). Inwestycja unifikatora w tym zakresie dokonywana jest w sytuacji, gdy dany zespół deweloperski przygotuje produkt wysokiej jakości lub wykazuje się wysoką rentownością produkcji. Wskazana polityka pełni także funkcję motywacyjną w stosunku do najbardziej efektywnych zespołów deweloperskich, których kluczowi członkowie stają się wspólnikami spółek zależnych. W sytuacji, kiedy już istniejący zespół jest zainteresowany współpracą w ramach Grupy PlayWay, tworzona jest nowa spółka zależna, do której dołącza dany zespół. Mniejszościowy pakiet udziałów nowej spółki zależnej obejmowany jest przez kluczowych członków zespołu deweloperskiego. Pewien pakiet też zostaje „oddany” unifikatorowi.

 

W przypadku chęci nawiązania współpracy z zespołem deweloperskim zorganizowanym już pod względem prawnym (po prostu już z istniejącą spółką), inwestycja spółki polega na nabyciu pakietu udziałów podmiotu, sporadycznie mogą zostać udzielone pożyczki właścicielskie przez unifikatora. W związku z powyższym można powiedzieć, że grupa PlayWay przypomina fundusz private equity/venture capital specjalizujący się w gaming-u. W ten sposób unifikator dzieli się doświadczeniem, kompetencjami, zasobami ale też może dostarczyć pewien zastrzyk gotówki.

“Mamy zespoły wewnętrzne, w ramach PlayWay, jeśli tworzą produkty wysokiej jakości, proponujemy im udział w zyskach. W spółkach zależnych przy wygenerowanych dużych zyskach (przekraczających zdolności inwestycyjne) podejmowana jest decyzja o dywidendzie. Część spółek zależnych jest podmiotami, które wcześniej szukały inwestorów, chciały iść na NewConnect, stworzyliśmy system pozwalający na odkupywanie pakietów udziałów twórców, w momencie dużego sukcesu produkcji. Tak to mniej więcej wygląda w skrócie” – komentuje Prezes PlayWay S.A. Krzysztof Kostowski.

 

W związku z powyższym można powiedzieć, że grupa PlayWay przypomina fundusz private equity/venture capital specjalizujący się w gaming-u. W ten sposób unifikator dzieli się doświadczeniem, kompetencjami, zasobami ale też może dostarczyć pewien zastrzyk gotówki.

Zespoły tworzą coraz większe i lepsze jakościowo produkty, które osiągają kolejne sukcesy na rynku rozrywki elektronicznej. W ramach procesu tworzenia gry, po okresie około pięciu miesięcy od rozpoczęcia produkcji, rozpoczynają się wstępne pokazy mające na celu zbadanie reakcji graczy na nowy rodzaj gry lub rozgrywki. Przedstawiona forma inwestowania zależna jest od opinii graczy na temat proponowanego produktu. Jeśli reakcja graczy (testerów) jest pozytywna, spółka podejmuje decyzję o powiększeniu budżetu danej produkcji, poprzez dofinansowanie spółki zależnej, która zajmuje się produkcją gry. Kluczowi podwykonawcy Grupy PlayWay są związani umowami, zgodnie z zapisami których podwykonawcy nie mogą w oznaczonym okresie od terminu zakończenia produkcji gry, tworzyć gier podobnego typu, bez zgody Grupy. Grupa jest też właścicielem praw autorskich do ogólnej koncepcji dzieła. W taki modelowy sposób działa właśnie unifikator.

Spółka PlayWay S.A. prowadzi działalność w następujących obszarach operacyjnych:

 • Produkcja i sprzedaż gier oraz aplikacji na platformy mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android;
 • Produkcja i sprzedaż gier oraz aplikacji na komputery typu PC oraz Mac.

 

W poniższej tabeli przedstawiono najpopularniejsze gry Grupy PlayWay.

 

Tabela 1 Sprzedaż najpopularniejszych gier Playway S.A. w okresie od dnia premiery do 30.04.2021 r.

Źródło: Raport roczny Grupy PlayWay za 2020 rok.

 

Gry wydawane przez Grupę PlayWay odnoszą liczne sukcesy sprzedażowe. W tabeli obok przedstawiono przykłady gier, które miały premierę w tym roku.

Dnia 18.03.2021 r. swoją premierę na platformie STEAM miała gra Mr.Prepper, która po 72 godzinach wykazała sprzedaż przekraczającą 61 tys. sztuk.

Gra wydana została na koncie wydawniczym spółki zależnej, tj. Rejected Games sp. z o.o. Łączny koszt wytworzenia i marketingu Mr. Prepper nie przekroczył 800 tys zł. i został w pełni zwrócony w ciągu pierwszych 12 godzin sprzedaży. Na dzień premiery gry ilość użytkowników zapisanych na wishliście (liście osób deklarujących chęć zakupu danego tytułu) wyniosła 264 tys. Gra Mr. Prepper będzie portowana na urządzenia Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oraz na urządzenia mobilne przez spółki z Grupy.

Dnia 25.03.2021 r. swoją premierę na platformie STEAM miała gra The Tenants, która po 72 godzinach wykazała sprzedaż przekraczającą 50 tys. sztuk. Gra wydana została na koncie wydawniczym spółki zależnej, tj. Frozen District sp. z o.o., która posiada udział w zysku nie mniejszy niż 70%. Łączny koszt wytworzenia i marketingu The Tenants nie przekroczył 1 mln zł., i został w pełni zwrócony w ciągu pierwszych 15 godzin sprzedaży. Na dzień premiery gry jej wishlista wyniosła 208 tys. Gra Tenants została wydana w formule Early Access, a wydanie pełnej wersji Gry PC Steam może nastąpić w 2022 roku. Planowane jest stworzenie portów Gry Tenants na urządzenia Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oraz na urządzenia mobilne przez spółki z Grupy Kapitałowej PlayWay. Dodatkowo Gra została wydana w sklepach Epic Store i GOG.

 

Grupa Kapitałowa PlayWay S.A. – obraz Grupy

Grupa Kapitałowa PlayWay S.A. składa się ze spółek zależnych, które w sprawozdaniu finansowym konsolidowane są metodą pełną oraz spółek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności. W ten sposób biznes model można rozpatrywać poprzez pryzmat „cyferek”. Finalnie bowiem ujęcie księgowe biznesu jest bardzo ważne. Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę spółek zależnych i stowarzyszonych na koniec poszczególnych lat. To, czy dana spółka jest zależna, podporządkowana, czy stowarzyszona zależy od przepisów ustawy o rachunkowości i analizy wpływu na zarządzanie konkretną spółką (np. poprzez ilość członków rad nadzorczych czy powołanych zarządów). Tak jak rozwijał się biznes model unifikatora, rozrastała się także struktura kapitałowa tej Grupy. Na poniższym wykresie zobrazowano ten fakt.

Wykres 2 Liczba spółek należących do Grupy Kapitałowej PlayWay na koniec poszczególnych lat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Grupy Kapitałowej PlayWay S.A.

 

Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest 18 spółek z Grupy PlayWay (wraz ze spółką dominującą). Są wśród nich PlayWay S.A., Ultimate Games S.A., Games Operators S.A. (notowane na głównym parkiecie), Movie Games S.A. Creativeforge Games S.A., SimFabric S.A., Pyramid Games S.A., SONKA S.A., Polyslash S.A., Duality S.A., MOONLIT S.A., Play2Chill S.A., Detalion Games S.A., 3R Games S.A., Atomic Jelly S.A., ECC Games S.A., Image Power S.A. i Live Motion Games S.A. (notowane na rynku NewConnect).

 

Zalety i ryzyka modelu biznesowego

Inwestorzy mają coraz większy wybór spółek gamingowych zarówno na głównym parkiecie GPW jak i na NewConnect. Nie zawsze są one konkurentami względem siebie. Współpraca z „unifikatorem” stwarza młodym podmiotom szansę na rozwinięcie skali działalności i realizację najlepszych pomysłów. Inwestorom takich spółek (a także zespołom tworzącym gry) zależy przecież na dynamicznym rozwoju. To właśnie jest główny benefit podejmowanej współpracy. Kooperacja ta jednak ma swoją cenę.

Modelowo, spółka „konsolidująca” jest udziałowcem spółek nowych (młodych zespołów deweloperskich). Przynależność do takiej spółki zobowiązuje do zachowania odpowiednich standardów finansowych, informacyjnych i jakościowych. To także duża lekcja dla młodych zespołów programistów i grafików. Warto pamiętać, że praca przy „dużym graczu” ma swoje inne zalety. Starszy brat może zapewniać obsługę prawną, księgową czy nawet zapewnić powierzchnię niezbędną do budowy gier i tworzenia produkcji.

 

W ten sposób młodsze podmioty mogą skupić się na swoich największych zdolnościach (produkcji gier), a nie zajmować się podatkami czy mniej istotnym „operowaniem” spółką. Dla podmiotu konsolidującego to także możliwość łatwiejszego nadzoru właścicielskiego, gdyż unifikacja standardów pozwoli na lepszy nadzór nad planami i realizacją wyników finansowych.

Reasumując, korzyści dla współpracujących spółek są następujące:

Młody deweloper

 • Dostęp do Testing Center i innych narzędzi niezbędnych do produkcji gier, które zapewniają odpowiednią ich jakość.
 • Możliwości konsultacyjne w zakresie rozwiązań trudnych aspektów technicznych przy tworzeniu gier.
 • Możliwość korzystania z kanałów informacyjno-marketingowych, a także kontaktów sprzedażowo-biznesowych.
 • Głos doradczy spółki konsolidującej w zakresie kreacji gier, tak aby zapewnić największy sukces sprzedażowy danej produkcji.
 • Możliwość współdziałania z innymi spółkami grupy unifikatora modele joint venture, ale także przy tzw. cross-promocjach.
 • Wspomaganie premier gier przez banery na stronach hitów sprzedażowych Grupy.
 • Możliwość współpracy z pozostałymi spółkami przy produkcji gier.
 • Tworzenie wspólnych pakietów sprzedażowych, poszerzenie grupy odbiorczej.
 • W sytuacjach kryzysowych pomoc merytoryczna, jak i finansowa.
 • Scedowanie mniej atrakcyjnych obowiązków biznesowych na spółkę konsolidującą.
 • Zasilenie kapitałowe przy rundach finansowych.
 • Wsparcie prawne.

SPÓŁKA konsolidująca

 • Możliwość dywersyfikacji podstawowej działalności na wiele produkcji gier, a nie tylko na kilka głównych – większa ilość produkowanych gier to również większe prawdopodobieństwo, że któraś odniesie spektakularny sukces.
 • Łatwiejsza kontrola spółek holdingowych niż zwykłe umowy inwestycyjne (nadzór właścicielski).
 • Objęcie pakietów akcji, które będzie można sprzedać po sukcesach sprzedażowych danego studia.
 • Niższe ryzyko utraty zespołów deweloperskich oraz deficytu wykwalifikowanych pracowników.

Przynależność do spółek konsolidujących to następujące ryzyka:

 • Utrata kontroli nad spółką (akcjonariuszem dominującym jest zazwyczaj unifikator).
 • Ryzyko konkurencji w ramach Grupy – większe nakłady finansowe kierowane są do spółek, których projekty odniosły już sukces.
 • Ryzyko narzucenia przez unifikatora strategii Grupy, sprzecznej z dotychczas realizowaną.

Posiadanie spółek zależnych i stowarzyszonych to następujące ryzyka:

 • Ryzyko pogorszenia się wizerunku unifikatora, w przypadku wydania przez spółkę „córkę” słabszej jakościowo, niespełniającej oczekiwań graczy produkcji.
 • Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi w spółkach „córkach”, prowadzące do chęci dominacji przez jedną / kilka z nich.

 

Forestlight Games S.A.

Jedną ze spółek zależnych Grupy PlayWay S.A. jest Forestlight Games S.A. Studio zajmuje się produkcją i dystrybucją gier własnych, które są realizowane przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły. Zajmuje się także dystrybucją gier innych podmiotów. Gry przeznaczone są na komputery PC, ale także konsole firm Microsoft, Sony i Nintendo.

Spółka specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gier z gatunku symulatorów 2.0, będących połączeniem tradycyjnych gier symulacyjnych z dodatkiem wciągającej fabuły, ale też śmiało sięga po inne gatunki gier. Podstawowym celem na tym etapie rozwoju spółki jest dywersyfikacja ryzyka, dlatego Forestlight koncentruje się na tematach popularnych z szerokim spectrum odbiorców i gotowych do dalszego rozwoju. Dzięki ciągłemu badaniu i obserwacji rynku kolejne produkcje spółki wprowadzają coraz więcej elementów, rozwiązań i tematów, których w danym momencie oczekują gracze.

Gry Forestlight Games są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych. Spółka wprowadziła do sprzedaży na platformę Steam następujące gry (wersje PC):

 • Electro Ride the Neon Racer
 • Dorian Morris Adventure
 • Blind Shot
 • Wedding Designer Prologue – gra darmowa.

Forestlight Games S.A. tworzy i rozwija następujące produkcje na PC: Lost Viking Kingdom of Women, Wedding Designer, Rollercoaster Mechanic, The Pope Power and Sin, Lifeguard Simulator, Camper Flipper, Specialist’s Vengeance, Dolphin Trainer VR, Different Story VR, Wild Jigsaw VR. W przygotowaniu są również gry na platformę Nintendo Switch (My Spa Resort i Blind Shot), oraz na Xbox One (Electro Ride). Większość rozwijanych w wersjach PC produkcji będzie także w późniejszym czasie portowana na konsole firm Nintendo, Sony i Microsoft.

Forestlight Games posiada także znaczące (50% lub więcej) udziały w innych spółkach, które realizują spójną strategię produkcyjno-wydawniczą. Należą do nich:

 • Pixel Trapps sp. z o.o. skupia się na grach na urządzenia mobilne. Spółka rozwija działalność w trzech kierunkach:
  • Produkcja gier dla platform e-sportu mobilnego (Skillz, Ryu, CelerX)
  • Produkcja gier casual i hyper casual we współpracy z wydawcami (Cherrypick, inni)
  • Portowanie gier z katalogu Forestlight Games jak i innych producentów (Wedding Designer, The Pope Power & Sin).
 • Motion Spirit sp. z o.o. to spółka skupiająca się na produkcji gier dla technologii Virtual Reality z segmentu casual i turniejowych, a także przygotowaniu i opracowaniu animacji z użyciem technologii motion capture, filmów zarówno na potrzeby Forestlight Games jak i podmiotów zewnętrznych.
 • Aurora Studio sp. z o.o. to producent gier z segmentu Indie Premium (AA) specjalizujący się w grach fabularnych typu survival, często poruszających także trudne moralne wybory. Współpraca z Aurora Studio będzie się koncentrowała na działalności doradczej, marketingowej i wydawniczej.

 

OPRACOWANIE 

Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

 

 

Kontakt