fbpx

Nota prawna

Nota prawna

Niniejszy serwis internetowy należy do Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000065126; REGON 016637802; NIP: 525-21-99-110; z kapitałem zakładowym w wysokości 6.306.691,00 zł w pełni opłaconym.

Informacje i dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mogą być traktowane jako oferta, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (z wyłączeniem sytuacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa), świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług maklerskich oraz nie mogą być traktowane jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. zastrzega, iż informacje zamieszczone w niniejszym serwisie mogą być nieaktualne. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z niniejszego serwisu internetowego w wyniku decyzji podjętych na podstawie tych informacji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do informacji zamieszczonych w serwisie internetowym zaleca się kontakt z Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Komunikacja z akcjonariuszami

W tym miejscu publikowane będą przewidziane prawem informacje dla akcjonariuszy Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Kontakt