fbpx

Rodzaje ofert – PN, memorandum, prospekt

Rodzaje ofert – PN, memorandum, prospekt

 

Przeprowadzenie oferty publicznej (czyli zebranie finansowania) może odbyć się na kilka różnych sposobów. W zależności od wybranego rodzaju oferty publicznej inne będą ograniczenia dotyczące wysokości oferty, czy też niezbędnych dokumentów.

Rodzaj oferty publicznej zależny jest przede wszystkim od liczby adresatów, jak również wartości oferty. Ze względu na liczbę adresatów wyróżnia się ofertę do mniej niż 149 adresatów oraz do co najmniej 149 adresatów. Pierwsza z przytoczonych cechuje się limitem 149 adresatów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy jednoczesnym braku konieczności publikacji specjalnych dokumentów (typu prospekt emisyjny). W tym przypadku nie ma również limitów dla wartości oferty, tak więc może być ona przeprowadzona na dowolną kwotę.

Druga z przytoczonych to oferta skierowana do co najmniej 149 adresatów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym przypadku nie występuje limit adresatów, jak również nie ma limitu wartości oferty. Przygotowane musi być jednak memorandum informacyjne zatwierdzane przez KNF, o którym mowa w art. 38b. Podstawą prawną dla tych ofert jest art. 1 ust 4 b) Rozporządzenia prospektowego;
Art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie.

 

 

 

Ze względu na wysokość oferty, dzieli się ona na te o wartości od 0,1 do 1,0 mln euro, następnie od 1,0 do 2,5 mln euro i ofertę opartą o prospekt emisyjny, czyli bez limitu. Należy w tym miejscu wskazać, że przedstawione limity wartości oferty łączą się z innymi ofertami tego typu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tak więc jeśli podmiot przeprowadzał w ciągu ostatniego roku emisję tego typu, to pod uwagę brana jest suma oferty wcześniejszej i nowej.

Dla najniższego z przytoczonych limitów (tj. 0,1 do 1,0 mln euro) wymagane jest przedstawienie dokumentu ofertowego, zaś sama oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców (brak limitu osób). Podstawą prawną tej oferty jest Art. 37a Ustawy o ofercie.

Oferta o wartości od 1 do 2,5 mln euro wymaga przedstawienia memorandum informacyjnego zatwierdzanego przez KNF. Natomiast sama oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców (brak limitu osób). Podstawą prawną tej oferty jest Art. 37b Ustawy o ofercie.

Ostatnia z przedstawionych, to oferta w oparciu o prospekt emisyjny, która cechuje się zarówno brakiem limitu adresatów, jak również brakiem limitu wartości emisji. Jej podstawą prawną jest Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia prospektowego, a oferta ta jest skierowana do szerokiego grona.

 

 

 

Kontakt