fbpx

Nabywanie Akcji

Przeprowadziliśmy emisję akcji Emitentów z sektora gamingowego, medycznego, med-techowego, rynku OZE czy finansowego, w zróżnicowanych typach transakcji.

Nabywanie Akcji<br><h6>Przeprowadziliśmy emisję akcji Emitentów z sektora gamingowego, medycznego, med-techowego, rynku OZE czy finansowego, w zróżnicowanych typach transakcji.</h6>

Co możemy zaoferować? 

 • PRE IPO (Private Placement) – oferowanie ograniczonej klienteli, akcji spółek o wysokim potencjale na wczesnych etapach rund finansowania działalności operacyjnej, tak aby mogli oni partycypować w inwestycjach o atrakcyjnej proporcji zysku do ryzyka. Jest to często finansowanie uzupełniające kapitał wniesiony przez założycieli oraz aniołów biznesu. W ramach PRE IPO możliwe jest również zbycie papierów wartościowych na rynku wtórnym przez dotychczasowych akcjonariuszy tak aby mogli zmniejszyć koncentrację swojego kapitału w udanym przedsięwzięciu.
 • IPO (pierwotne oferty publiczne) – oferowanie akcji spółek, które w momencie transakcji nie są dostępne dla inwestorów na publicznym rynku. Transakcje te są oferowanie szerszemu gronu inwestorów pod postacią klasycznych ofert publicznych akcji.
 • SPO (wtórne oferty publiczne) – oferowanie akcji spółek, które w momencie transakcji są znane inwestorom w związku z ich notowaniem na GPW. Transakcje te są oferowanie szerszemu gronu inwestorów i dotyczą serii akcji jakie będą wprowadzane do obrotu na rynku GPW po przydziale takich akcji inwestorom.
 • Rynek OTC czyli klasyczny rynek wtórny akcji dla klientów umożliwiający zbycie (obrót) tych niepublicznych papierów wartościowych.
 • Oferty publiczne z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy – są to transakcje typu SPO skierowane w pierwszej kolejności do dotychczasowych akcjonariuszy a w przypadku rezygnacji z tego prawa przez obecnych akcjonariuszy, akcje są skierowane do innych inwestorów.

   

  Przykładowe Emisje Akcji

   

  Kontakt