Oferta Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

Umożliwiamy Inwestorom obejmowanie jednostek uczestnictwa z szerokiej oferty FIO oraz SFIO.

Oferta Funduszy Inwestycyjnych Otwartych <br><h6>Umożliwiamy Inwestorom obejmowanie jednostek uczestnictwa z szerokiej oferty FIO oraz SFIO. </h6>

 

Umożliwiamy Inwestorom obejmowanie jednostek uczestnictwa z ponad 40 subfunduszy w ramach współpracy z dwoma Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych:

  • Investors TFI S.A. 
  • Generali Investment TFI S.A.

Uczestnikami funduszu mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

 

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne: 

  • Bezpieczeństwo środków,
  • Niski próg wejścia, 
  • Dostęp do różnorodnych strategii i rynków, 
  • Proste inwestowanie i duża oszczędność czasu, 
  • Dywersyfikacja.  

 

Wykaz Funduszy dystrybuowanych przez nasz Dom Maklerski

 

Investors TFI  S.A.Generali Investments TFI S.A.

 

 

 

 

 

Kontakt