fbpx

Zbycie papierów wartościowych

Prowadzimy obrót instrumentami rynku niepublicznego, takimi jak akcje, obligacje, certyfikaty FIZ.

Zbycie papierów wartościowych

Jak pomagamy w zbyciu papierów wartościowych?

Wszystkim posiadaczom papierów wartościowych nienotowanych na żadnym rynku proponujemy możliwość ich zbycia za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Nasze wsparcie obejmuje wszelkie papiery wartościowe będące przedmiotami rynków niepublicznych, jak m.in.:

  • obligacje korporacyjne
  • akcje
  • certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ).

    Kontakt