fbpx
Potencjał branży dekoracyjnych okładzin ściennych i elewacyjnych – artykuł ekspercki
27 kwietnia 2021
Udostępnij:

Potencjał branży dekoracyjnych okładzin ściennych i elewacyjnych – artykuł ekspercki

Rynek mieszkaniowy w Polsce jest w fazie ożywienia po wcześniejszym załamaniu. Czynniki przemawiające za kontynuacją tego trendu to ujemne realne oprocentowanie lokat, szczepienia przeciwko COVID 19, realizacja odroczonego popytu czy postępująca poprawa sytuacji w gospodarce. Wraz z popytem na mieszkania rośnie też zapotrzebowanie na materiały wykończeniowe i elewacyjne. Są one przecież nieodłączne w stosunku do tynku mieszkaniowego. W niniejszym artykule opisano branżę dekoracyjnych okładzin ściennych i elewacyjnych, jej otoczenie rynkowe i obecne trendy.

 

W poniższej tabeli przedstawiono procentowy udział branż w sektorze budowlanym, na które jest największy popyt. Bardzo duży, bo ponad 17% udział w rynku miała branża wykończeniowa. Zdecydowanie wyprzedziła ona branżę murarską, dekarską i ocieplania elewacji.

 

Wykres 1 Procentowy udział branż w sektorze budowlanym w 2020 roku

Źródło:https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H942/raport-rok-2020-w-budownictwie.html, dostęp dnia 9.04.2021 r.

 

Zgodnie z raportem GUS w 2020 roku oddano do użytkowania 221 978 mieszkań. Liczba ta wzrosła o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2020 r. wyniosła 19,6 mln m2, czyli o 6,9% więcej niż w roku 2019, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 88,5m2. Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę oddanych do użytkowania mieszkań w latach 2015 – 2020.

 

Wykres 2 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2015 – 2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS

 

Średnioroczny wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań w latach 2015 – 2020 wynosił 8,48%. Na podstawie bezpośredniego badania punktów sprzedaży oraz analizy źródeł wtórnych, IBP Research prognozował, że rynek dystrybucji materiałów budowlanych zakończy 2020 rok sprzedażą ok. 53 mld zł. Na wartość tą składają się wszystkie materiały budowlane, które są sprzedawane przez pośredników handlowych. Jednocześnie część tych kategorii produktów, niezależnie trafia bezpośrednio od producentów do wykonawców budowlanych (co tworzy dodatkowe ok. 10 mld zł). Rok 2020 miał przynieść zwiększenie sprzedaży o 2 – 3%.[1]

 

Rynek dystrybucji tworzą: hurtownie i składy ogólnobudowlane, hiper/supermarkety budowlane oraz sklepy specjalistyczne. W latach 2010-2018 udział hurtowni spadł z 55% do 49%, udział sklepów specjalistycznych z 9% do 6,5%, tymczasem udział hiper/supermarketów wzrósł z 36% na 44,5%.

 

Wśród sieciowych marketów budowlanych liderami są Castorama i Leroy Merlin (łącznie 56% rynku), kolejne 36% należy do Obi, Mrówki i Bricomarche; a resztę segmentu uzupełniają sklepy Merkury Market, Bricoman, Majster i Pszczółka.

 

Tymczasem w obszarze hurtowni ogólnobudowlanych i sklepów specjalistycznych, zdecydowanie dominują Grupa PSB i Sieć Budowlana.pl (razem 31%), po kilka % rynku mają: Grupa Handlo-Budowa, Majster Budowlane ABC, Grupa 3W, SIG, Grupa PHMB, oraz sieci hurtowni instalacyjno-sanitarnych: BIMS Plus, Onninen, Grupa ABG. Rynek dystrybucji materiałów budowlanych odnotował w ostatnich latach wzrosty. Na poniższym wykresie przedstawiono jego wartość w latach 2015 – 2020.

 

Wykres 3 Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w latach 2015 – 2020 (mld zł).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów IBP Research

 

Wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych rosła w okresie pięciu ostatnich lat w tempie 5,78% średniorocznie. Jak wskazano powyżej, w latach 2015 – 2020 nastąpił wzrost zarówno liczby rocznie oddawanych do użytkowania mieszkań, jak i rynku dystrybucji materiałów budowlanych. Można z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać, iż wzrostowi rynku mieszkaniowego towarzyszyło będzie zwiększenie popytu na materiały budowlane.

 

Ewentualne pogorszenie sytuacji na rynku mieszkaniowym mogłoby wpłynąć negatywnie na rynek materiałów budowlanych (w tym wykończeniowych). Okładziny to rodzaj dekoracyjnego materiału do pokrywania ścian, który nadaje im zupełnie inny wygląd. Pomagają zachować równowagę między środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym budynku i są zaprojektowane tak, aby jednocześnie spełniać wymagania estetyczne i funkcjonalne. Okładzina jest wykonana w oparciu o wymagania eksploatacyjne budynku. Rośnie zapotrzebowanie na systemy okładzinowe o odporności ogniowej, termicznej, wodoszczelności i dźwiękochłonnych. Na rynku preferowane są innowacyjne, ekologicznie materiały okładzinowe, ponieważ konsumenci coraz bardziej troszczą się o środowisko.

 

Materiały okładzinowe posiadają liczne zalety w porównaniu np. z farbami. Na przykład wymagają niewielkiej konserwacji, co prowadzi do zmniejszenia ogólnych kosztów. Ponadto wykorzystanie materiałów okładzinowych zapewnia trwałość większą niż w budynkach wykończonych farbą ścienną. Dzięki materiałom okładzin ściennych i elewacyjnych budynki są odporne na warunki atmosferyczne i czynniki zewnętrzne, takie jak światło słoneczne, deszcz i wiatr. Do głównych wad materiałów okładzinowych należy ich dość wysoka cena oraz to, że wymagają wysokich kosztów pracy. Wyżej wymienione powody mogą być kluczowymi czynnikami hamującymi wzrost globalnego rynku okładzin ściennych.

 

Globalny rynek okładzin jest podzielony na segmenty ze względu na miejsce zastosowania, rodzaj materiału, sektor odbiorców końcowych oraz regiony geograficzne. Pod względem miejsca zastosowań rynek okładzin obejmuje segmenty okładzin ściennych, dachowych, okiennych oraz inne (w tym świetliki, otwory wentylacyjne i rynny). Dominującym segmentem rynku są okładziny ścienne. Przewiduje się, że segment ten będzie rósł najszybciej ze względu na takie czynniki, jak rosnąca koncentracja klientów na zrównoważonym budownictwie (szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym ich cyklu życia) i wzrost znaczenia estetyki budynków.

 

Biorąc pod uwagę podział rynku na regiony geograficzne, można spodziewać się, że światowy rynek materiałów okładzinowych zostanie zdominowany przez region Azji i Pacyfiku, gdzie jego wzrost będzie najszybszy. Rozwój tamtejszego rynku wspierany jest przez rosnący popyt z krajów, takich jak Chiny, Indie i Japonia. Oczekuje się, iż rosnąca populacja i urbanizacja będzie wzmagać popyt na prace budowlane, co z kolei zwiększy zużycie materiałów okładzinowych. Czynnikiem przemawiającym za rozwojem rynku we wskazanych krajach jest też wzrost dochodu rozporządzalnego mieszkańców. Wzrost rynku okładzin oczekiwany jest również w Ameryce Północnej i w Europie Zachodniej. Czynnikiem wspierającym rynek w Ameryce Północnej byłby wzrost popytu na mieszkania wśród pokolenia tzw. millenialsów. W Europie Zachodniej duży nacisk kładziony jest na wykorzystywanie materiałów ekologicznych w budownictwie.

 

Odbiorcami końcowymi rynku okładzin ściennych są zarówno użytkownicy mieszkań, jak i instytucje. Część rynku stanowią projekty infrastrukturalne i prywatne inwestycje. Branża dekoracyjnych okładzin ścienno – elewacyjnych to przede wszystkim następujące produkty: płytki z cegły, sztuczne płytki z cegły, kamień sztuczny i naturalny, drewno i imitacja drewna, klinkier (w cegłach lub płytkach), beton architektoniczny, okładziny z kompozytów oraz tynki dekoracyjne (np. tynk beton architektoniczny czy stiuk wenecki). Materiały okładzinowe działają przede wszystkim jako warstwa ochronna / izolacyjna i chronią powierzchnie przed wilgocią i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

 

Pomagają również w zwiększaniu wydajności budynku. Jednym z najczęściej stosowanych materiałów okładzinowych jest winyl. Popularność oklein winylowych wynika z niskich kosztów i dużej dostępności.

 

Swoje pięć minut ma też cement włóknisty, który jest materiałem kompozytowym do zewnętrznego wykończenia budynków. W przeciwieństwie do powierzchni otynkowanych, fasady wyłożone cementem włóknistym są bardziej trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, zapewniają lepszą izolację termiczną. Dużą zaletą tych produktów jest łatwość montażu i różnorodność dostępnych wzorów. Okładziny wykonane z cementu włóknistego zapewniają bezpieczeństwo pożarowe, ponieważ cement jest materiałem niepalnym. Powierzchnie z cementu włóknistego mogą naśladować różne tekstury. Najbardziej popularne są produkty imitujące drewno, kamień dekoracyjny i cegłę. Cement włóknisty powstał w Japonii na przełomie XIX i XX wieku i ten kraj pozostaje liderem w jego wytwarzaniu. Do głównych producentów należą Kmew i Nichiha, spółki z grupy Panasonic. Płyty z cementu włóknistego ww. producentów znalazły zastosowanie na ścianach zewnętrznych wielu budynków na całym świecie.

 

Kolejnym materiałem okładzinowym są płytki przypominające kamień, wykonane z betonu lub gipsu. Można wykorzystywać je zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Polscy producenci kamienia dekoracyjnego osiągnęli silną pozycję na europejskim rynku.

 

Jednym z wiodących polskich producentów kamienia dekoracyjnego jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej koło Opola – https://stegu.pl. Spółka powstała w 1993 roku i początkowo specjalizowała się z produkcji płytek cegłopodobnych, które znajdują się w jej ofercie do dziś. W 1998 roku zostały wprowadzone do oferty płytki imitujące kamień dekoracyjny a w 2013 roku panele ścienne z naturalnego drewna. W 2019 roku spółka wprowadziła na rynek markę Mollis – dekoracyjne panele tapicerowane. Spółka STEGU Sp. z o.o. osiągnęła w 2019 roku ponad 100 mln przychodów i ok. 1,5 mln zysku netto [2]. Stegu dysponuje jednym z najnowocześniejszych zakładów produkujących płytki dekoracyjne i elewacyjne na świecie.

 

Szeroki asortyment Stegu jest dostępny m.in. w największych sieciach marketów budowlanych zarówno w Polsce, jak również poza jej granicami, m.in. HAGEBAU, HELLWEG, OBI w Niemczech, CASTORAMA, BRICODEPOT, LEROY MERLIN we Francji, BYGGMAX w Szwecji, OBI na Węgrzech, SENUKU na Litwie i w innych punktach sprzedaży we Włoszech, Czechach, Słowacji, w Austrii i Rumunii.

 

Innym polskim producentem płytek dekoracyjnych jest Incana S.A. z siedzibą w Ścinawie – https://incana.pl. Spółka od 2011 roku notowana jest na NewConnect. Posiada w swojej ofercie kamień i cegły dekoracyjne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Przychody spółki w 2020 roku wyniosły 25 mln zł, a zysk netto ok. 1,5 mln [3].

 

Po skorygowaniu o otrzymane przez spółkę wsparcie z tytułu pandemii COVID zysk netto wyniósłby ok. 940 tys. zł. Produkty spółki sprzedawane są w krajach Europy Środkowej i Zachodniej. Od dnia debiutu akcje Incana S.A. zyskały około 252%.

 

Spośród materiałów, z których wykonywane są okładziny ścienne i elewacyjne dużą popularnością cieszy się cegła rozbiórkowa. Wiodącym producentem płytek wykonanych z XIX-wiecznej cegły jest spółka Retro S.A. Należąca do niej marka https://retrocegla.pl/ prowadzi działalność od 2014 roku. Spółka pozyskuje cegłę z rozbiórki budynków powstałych w latach 1850-1930. Następnie cegła jest cięta na mokro i w wyniku tego procesu powstają płytki ścienne. Spółka prowadzi sprzedaż swoich produktów głównie w kanale e-commerce. Odbiorcami są zarówno osoby fizyczne, jak i spółki.

 

Spółka planuje dokonanie automatyzacji i robotyzacji dotychczasowej produkcji płytek ze starej cegły rozbiórkowej zwiększającej jej efektywność przy obniżeniu kosztów pracy oraz zakup i uruchomienie nowej linii produkcyjnej dedykowanej wyrobom dekoracyjnym z betonu. Dzięki rozszerzeniu zakresu działalności spółka będzie mogła skierować swoją ofertę do klientów akceptujących niższy pułap cenowy oraz uczestniczyć w przetargach inwestycji infrastrukturalnych. Planowane jest także utworzenie podmiotów zależnych za granicą, m.in. w Niemczech, które będą prowadzić sprzedaż na tamtejszym rynku. Wzrosną też wydatki na promocję wyrobów spółki w serwisach internetowych. Retro S.A. planuje także zadebiutować na NewConnect w 2021 roku.

 

Bibliografia: 

  1. IBP Research, Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce. Edycja 2020 rok, https://www.obud.pl/art,21865,rynek-dystrybucji-materialow-budowlanych-w-2020-r-,d_wnetrza, dostęp dnia 9.04.2021 r.
  2. Sprawozdanie finansowe Stegu Sp. z o.o. za 2019 rok.
  3. Incana S.A. Raport okresowy za czwarty kwartał 2020 roku.

 

OPRACOWANIE

Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

 

 

Kontakt