Przedłużenie Publicznej Oferty Obligacji Serii A Sun Farms sp. z o.o.
28 kwietnia 2021
Udostępnij:

Przedłużenie Publicznej Oferty Obligacji Serii A Sun Farms sp. z o.o.

Informujemy, że Zarząd Sun Farms sp. z o.o. podjął decyzję o przedłużeniu zapisów na Publiczną Ofertę Obligacji Serii A do 14 maja 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.  

Wartość Oferty Publicznej Obligacji Serii A Sun Farms sp. z o.o. wynosi 4 mln zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 8%. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zapisy na obligacje przyjmowane są do 14 maja 2021 roku w punktach Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz za pośrednictwem platformy online PCDM. Minimalny zapis wynosi 5 tysięcy złotych. Celem emisji Obligacji Serii A Sun Farms sp. z o.o. jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na finansowanie tworzenia dokumentacji projektowej w zakresie farm PV. 

Dominującą działalnością Sun Farms sp. z o.o. jest projektowanie farm fotowoltaicznych. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu projektów inwestycyjnych związanych z budową farm fotowoltaicznych aby sprostać przyszłym jak i obecnym wymaganiom inwestorów branżowych, firm wykonawczych oraz funduszy inwestycyjnych. Spółka zajmuje się wyborem lokalizacji, kompleksowym projektowaniem i pozyskaniem kompletu pozwoleń budowlanych umożliwiającym budowę i eksploatację farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy minimum 1 MW. Obszar działalności Sun Farms obejmuje całą Polskę. W przyszłości spółka planuje budowę elektrowni celach produkcji i sprzedaży energii.

 


Więcej informacji o Emitencie oraz szczegółowe informacje o emisji dostępne są na naszej stronie internetowej. 

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>

 


Skontaktuj się z nami!

?www: www.pcdm.pl/emisja-obligacji-sunfarms/ 
? tel: 22 201 11 30
? e-mail: obligacje@pcdm.pl

Informacje o ryzykach

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A Sun Farms sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.sunfarms.pl. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane rozdziale I Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Kontakt