fbpx
Publiczna Oferta Obligacji Serii B – Revita Properties 1 sp. z o.o.
Udostępnij:

Publiczna Oferta Obligacji Serii B – Revita Properties 1 sp. z o.o.

Dnia 07 grudnia 2020 roku rozpoczęliśmy Publiczną Ofertę Obligacji Serii B emitowanych przez Revita Properties 1 sp. z o.o. z oprocentowaniem 7,5% w skali roku. Zapisy na obligacje przyjmujemy do 29 grudnia 2020 r.

 

Cel emisji

  • Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na działalność operacyjną Emitenta.

 

Informacje o Emitencie

  • Celem działalności spółki Revita Properties są krótkoterminowe inwestycje mieszkaniowe.
  • Spółka zakupuje, a następnie remontuje lokale oraz wyszukuje i realizuje mieszkania na indywidualne zamówienie.
  • Każda nieruchomość poddawana jest analizie opartej o autorski system wyceny wsparty audytem prawnym, technicznym, wyceną rzeczoznawcy i opinią agentów nieruchomości.
  • Spółka docelowo będzie prowadzić jednocześnie kilka inwestycji w różnych strategiach, co zapewnia płynność i dywersyfikacje całego portfela.
  • Revita Properties jest współfinansowana przez Novia Investment, alternatywną spółkę Inwestycyjną (ASI) wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.


Więcej informacji o Emitencie oraz szczegółowe informacje o emisji dostępne są na naszej stronie internetowej https://www.pcdm.pl/emisja-obligacji/ 


Skontaktuj się z nami!

?www: https://www.pcdm.pl/emisja-obligacji/
? tel: 22 201 11 30
? e-mail: obligacje@pcdm.pl

Informacje o ryzykach 

  • Informujemy, że inwestycja w obligacje może wiązać się z utratą całego kapitału. Szczegółowe informacje na temat ryzyk znajdują się w rozdziale II Dokumentu Ofertowego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii B. Podstawowymi czynnikami ryzyka obligacji są m.in.: ryzyko związane z branżą nieruchomości, ryzyko robót remontowych i czynników z nimi związanych, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko inflacyjne, ryzyko przedterminowego wykupu, ryzyka administracyjno-operacyjne. Informujemy również, że inwestycja w obligacje może wiązać się z utratą całego kapitału.
  • Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.
  • Dom Maklerski informuje Klienta, że oferowane obligacje nie są objęte systemem gwarantowania BFG, a zabezpieczenia proponowane przez emitenta mają charakter hybrydowy (zobowiązania spółek powiązanych z emitentem). Dom Maklerski podkreśla, że inwestując w obligacje inwestor powinien zachować dywersyfikację swoich środków (tj. nie inwestować całości posiadanych środków w obligacje jednego podmiotu), ponieważ inwestowanie w obligacje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.
Kontakt