fbpx

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie •  

  Przedmiot działalności

    •  

  Organy Spółki

    •  

  Akcjonariat

    •  

  Dokumenty korporacyjne

    •  

  Raporty finansowe

    •  

  Informacje z mediów

    •  

  Kontakt

   

Przedmiot działalności

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom
pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia
naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy najbardziej optymalne rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych.

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą
partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

MISJA FIRMY
Aktywnie uczestniczymy w rozwoju polskiej gospodarki, dostarczając usługi i produkty inwestycyjne o najwyższej jakości.

WIZJA FIRMY
Dążymy do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku domów maklerskich w Polsce poszerzając grono usatysfakcjonowanych Klientów i Partnerów Biznesowych.

Akcjonariat

Na dzień rozpoczęcia Oferty Publicznej struktura Akcjonariatu została opisana w Dokumencie Ofertowym, a poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu w podziale na typ Akcjonariatu. Obecnie żaden z Akcjonariuszy nie posiada więcej niż 10% akcji Emitenta.

Materiały do pobrania
• Dokument Ofertowy – Oferta Publiczna Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

• Informacja o dojściu do skutku Oferty Publicznej Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Kontakt dla Inwestorów

Wioleta Zwolińska
Specjalista ds. marketingu
e-mail: wioleta.zwolinska@pcdm.pl
tel.: 573 444 088

Kontakt