Rozpoczęcie Publicznej Oferty Obligacji Serii A Olkol sp. z o.o.
13 października 2021
Udostępnij:

Rozpoczęcie Publicznej Oferty Obligacji Serii A Olkol sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zapisów w Ofercie Publicznej na Obligacje Serii A Olkol sp. z o.o. – spółki prowadzącej kompleksowy serwis taboru kolejowego. Wartość emisji wynosi 11 mln zł. Do objęcia jest 11 000 Obligacji Serii A ze stałym kuponem 7% wypłacalnym kwartalnie z 6 miesięczną karencją. Cenę emisyjną ustalono na 1 000 zł za jedną Obligację Serii A. Minimalny zapis wynosi 5 000 zł.

 

Zapisy na obligacje przyjmowane są do 12 listopada 2021 roku w punktach Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz za pośrednictwem platformy online PCDM.

 

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz na realizację kontraktów remontowych z kontrahentami Emitenta.

 

Więcej informacji o Emitencie oraz szczegółowe informacje związane z emisją dostępne są na stronie  internetowej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – https://www.pcdm.pl/emisja/olkol-seria-a/

 

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Olkol sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/olkol-seria-a/ oraz Emitenta: www.olkol.pl/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kontakt