Rozpoczęcie Publicznej Oferty Obligacji Serii H – Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
Udostępnij:

Rozpoczęcie Publicznej Oferty Obligacji Serii H – Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

W dniu 13 czerwca 2022 r. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął przyjmowanie zapisów w Ofercie Publicznej Obligacji Serii H spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.  (MPWiW). Zapisy będą przyjmowane do 23 czerwca br. Wartość emisji wyniesie do 7,2 mln zł. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć głównie na refinansowanie części zadłużenia obligacyjnego.

 

Celem rozpoczynanej emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone przez Manufakturę Piwa Wódki i Wina na refinansowanie części zadłużenia obligacyjnego spółki oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji.

 

Wartość emisji wyniesie do 7,2 mln zł. Do objęcia jest 7 200 sztuk Obligacji Serii H z oprocentowaniem stałym na poziomie 10,0%. Cenę emisyjną ustalono na 1 000 zł za jedną obligację serii H, przy czym minimalny zapis wynosi 5 000 zł. Zapisy przyjmowane są do 23 czerwca 2022 roku w punktach Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz za pośrednictwem platformy online PCDM. Przydział papierów dłużnych nastąpi 24 czerwca br.

W grupie bardzo skutecznie zarządzamy długiem w ramach realizowanego już ponad dwa lata programu emisji obligacji. Ostatnio w całości spłaciliśmy kolejną serię papierów dłużnych. Teraz w ramach uruchomionej nowej oferty publicznej zamierzamy pozyskać środki na wykupienie kolejnych transz obligacji. Naszym celem jest posiadanie długu na poziomie około 100 mln zł i uzyskanie w perspektywie jednego, dwóch lat współczynnika długu do EBITDA na poziomie 2 do 1, który uważamy za bardzo bezpieczny. Czujemy się pewnie co do dynamicznego rozwoju Spółki oraz możliwości finansowania go kapitałem dłużnym” – powiedział Janusz Palikot Prezes Zarządu MPWiW.

 

Wartość zobowiązań MPWiW z tytułu wcześniej emitowanych obligacji wynosiła na koniec marca br. blisko 17,9 mln zł. Z tego papiery dłużne o wartości 5 mln zł, których termin wykupu mijał pod koniec maja br., zostały już w całości spłacone. Środki pozyskane z emisji Obligacji Serii H zostaną teraz przeznaczone na wykup obligacji serii D oraz obligacji serii E, który przypada w dniu 26 czerwca 2022 roku. Wartość nominalna obligacji serii D wynosi 4,88 mln zł natomiast wartość nominalna obligacji serii E wynosi 5,52 mln zł.

 

 

Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy holding alkoholowy, z silnymi jakościowymi markami piwa regionalnego, konsolidując jednocześnie inne projekty alkoholowe. W ostatnich miesiącach Spółka sfinalizowała przejęcie spółki Doctor Brew. Poza tym w skład Grupy MPWiW wchodzą także (bezpośrednio): Tenczyńska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże, a niebawem po zakończeniu procesu przejęcia również Przyjazne Państwo oraz pośrednio Tenczynek Bezalkoholowe i BUH Distillery. W ramach planowanej rozbudowy zdolności produkcyjnych w 2023 roku planowane jest przejęcie także spółki Browar w Niechanowie (obecnie partner biznesowy Emitenta, któremu zlecana jest część produkcji). Wszystkie podmioty w Grupie MPWiW pracują na rzecz maksymalizacji i konsolidacji wyniku. Poszczególne spółki tworzą unikatowy łańcuch wartości uzupełniających się produktów, wspierany przez spójny system sprzedaży oraz marketingu.

 

Więcej informacji o spółce oraz szczegółowe informacje związane z emisją dostępne są na stronie  internetowej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. https://www.pcdm.pl/emisja/manufaktura-piwa-wodki-i-wina-s-a-seria-h/ na stronie Spółki: https://mpwiw.pl/

 

 

 

Więcej informacji o Emitencie oraz szczegółowe informacje o emisji dostępne są na naszej stronie internetowej:
https://www.pcdm.pl/emisja/manufaktura-piwa-wodki-i-wina-s-a-seria-h/

 

Skontaktuj się z nami!

www: www.pcdm.pl
tel: 22 201 11 41
e-mail: obligacje@pcdm.pl

 

Informacje o ryzykach

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii H spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii H oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/manufaktura-piwa-wodki-i-wina-s-a-seria-h/ oraz Emitenta: https://mpwiw.pl/obligacje.html. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kontakt