Rozpoczęcie Publicznej Oferty Obligacji Serii H1 Kredyt Inkaso S.A.
4 października 2021
Udostępnij:

Rozpoczęcie Publicznej Oferty Obligacji Serii H1 Kredyt Inkaso S.A.

Informujemy, że 4 października 2021 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie zapisów w Ofercie Publicznej na Obligacje Serii H1 spółki Kredyt Inkaso S.A. Wartość emisji wynosi 20 mln zł. Do objęcia jest 200 000 Obligacji Serii H1 z oprocentowaniem 6% w skali roku. Minimalny zapis to 1 Obligacja o nominale 100 zł. Zapisy na obligacje przyjmowane są do 15 października 2021 roku. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego w składzie: NWAI Dom Maklerski S.A.(podmiot koordynujący ofertę obligacji Emitenta), Ipopema Securities S.A., Niezależny Dom Maklerski S.A. oraz Q Securities S.A.

Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, zgodnie z postanowieniami prospektu.

Więcej informacji o Emitencie oraz szczegółowe informacje związane z emisją dostępne są na stronie  internetowej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – https://www.pcdm.pl/emisja/kredyt-inkaso-seria-h1/

 

Skontaktuj się z nami!

www: www.pcdm.pl/emisja/kredyt-inkaso-seria-h1/ 
tel: 22 201 11 41
e-mail: obligacje@pcdm.pl

 

Informacje o ryzykach

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii H1 spółki Kredyt Inkaso S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii H1 oraz czynnikach ryzyka jest Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii H1 Emitenta, dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/kredyt-inkaso-seria-h1/, Emitenta: www.obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny oraz Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Prospektu Emisyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Kontakt