Informacja dla Obligatariuszy Obligacji Serii F Spółki Prefa Group S.A.
Udostępnij:

Informacja dla Obligatariuszy Obligacji Serii F Spółki Prefa Group S.A.

Szanowni Państwo

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. pełniący rolę Agenta Płatniczego dla obligacji Serii F Spółki Prefa Group S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 grudnia 2021 r. została zrealizowana wypłata odsetek od obligacji serii F Spółki Prefa Group S.A. za I okres odsetkowy (Kod ISIN PLO222700067).

 

Zmiany w funkcjonowaniu bankowości w dniu 24 grudnia 2021r uniemożliwiły terminowe przekazanie środków.

Informujemy, że Emitent Prefa Group S.A. oraz Agent Płatniczy Prosper Capital Dom Maklerski S.A. dopełnili wszelkich formalności mających na celu wypłatę odsetek w terminie i jednodniowe opóźnienie w wypłacie nie jest spowodowane działaniami ani Emitenta ani Agenta Płatniczego. Środki w wymaganej wysokości zostały przekazane Agentowi Płatniczemu Prosper Capital Dom Maklerski S.A. przez spółkę Prefa Group S.A. w dniu 20.12.2021 r.

Zespół PCDM

Kontakt