fbpx

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej udzielone Decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku. Zezwolenie obejmuje zakres działalności maklerskiej, określony obecnie w art. 69 ust. 2 – 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 183 poz. 1538), dalej zwanej „Uoif”.

Zakres wykonywanych przez Dom Maklerski czynności stanowiących działalność maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 2 i 4 Uoif jest obecnie następujący:
1) wykonywanie zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Uoif, na rachunek dającego zlecenie zgodnie z art. 69 ust. 2 p. 2) Uoif;
2) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 4 p. 1) Uoif;
3) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, zgodnie z art. 69 ust. 4 p. 3) Uoif;
4) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, zgodnie z art. 69 ust. 4 p. 4) Uoif.

 

Kontakt