Kariera

Prowadzimy na drodze spełnienia zawodowego.

Kariera

Zespół Prosper Capital Domu Maklerskiego tworzą praktycy i entuzjaści rynku kapitałowego w Polsce. Łączy nas wspólna misja stworzenia nowej jakości usług w tym sektorze. Dokonujemy tego poprzez wspieranie Agentów w budowie zaufania wśród Inwestorów poprzez dostarczanie starannie wybranych inwestycji i utrwalanie mądrych praktyk rynkowych.

Głęboko wierzymy, że miejsce wykonywanej pracy, powinno dawać ambitne wyzwania, jak i satysfakcję ze stawienia im czoła. Zapraszamy do naszego zespołu wszystkie osoby, którym bliskie są nasze wartości. Możliwość postępowania zgodnie z wyznawanymi wartościami oraz bliska współpraca z doświadczonymi ekspertami rynku finansowego stanowi dla wielu z nas istotę długotrwałych relacji zawodowych.

Zachęcamy do dołączenia do zespołu Prosper Capital Domu Maklerskiego i współtworzenia z nami nowego oblicza rynku usług maklerskich – nowoczesnego, etycznego oraz bezpiecznego.

Aktualnie mamy
2 oferty pracy!

Zobacz oferty

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu:

Analityk inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jest innowacyjną i prężnie rozwijającą się firmą inwestycyjną. Od kilkunastu lat wspieramy przedsiębiorstwa w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego. Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt, zarówno prywatnych jak i publicznych emisji akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych. Wielu podmiotom pomogliśmy dołączyć do grona spółek publicznych uczestnicząc w debiucie ich akcji na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Aktywnie działamy także na rynku niepublicznym pośrednicząc w licznych transakcjach i przechowując instrumenty finansowe w prowadzonym przez nas depozycie. W chwili obecnej do Departamentu Analiz w naszej centrali w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Analityk inwestycyjny

 

Opis stanowiska (zakres czynności):

 • analiza papierów wartościowych (akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych)
 • analiza sprawozdań finansowych spółek i funduszy inwestycyjnych
 • analiza modeli biznesowych i strategii rozwoju potencjalnych emitentów akcji lub obligacji
 • ocena potencjału i ryzyka inwestycyjnego w różnego rodzaju projektach
 • udział w strukturyzowaniu warunków emisji i ustalaniu zabezpieczeń
 • udział w rozmowach, negocjacjach z emitentami i funduszami inwestycyjnymi
 • udział w tworzeniu dokumentów ofertowych, teaserów i prezentacji inwestorskich
 • tworzenie raportów i analiz na potrzeby zarządu, komitetu inwestycyjnego lub sprzedaży
 • poszukiwanie ciekawych spółek i projektów inwestycyjnych na rynku

 

Wymagania

 • doświadczenie na podobnym i samodzielnym stanowisku w instytucji finansowej
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: finanse, bankowość, ekonomia lub pokrewne
 • mile widziane licencje lub certyfikaty zawodowe (np. MPW, DI, CFA, CIIA) lub w trakcie ich uzyskiwania
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • zaangażowanie i duża samodzielność w działaniu
 • odpowiedzialność, skrupulatność i terminowość przy wykonywanych zadań
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji biznesowych
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • duże możliwości rozwoju i samodzielnego prowadzenia projektów
 • zdobycie cennego doświadczenia w doświadczonym, dynamicznym i otwartym zespole

APLIKUJ TERAZ

(maksymalny rozmiar: 3MB)

Lub wyślij na: kariera@pcdm.pl

PAMIĘTAJ! Zamieść na swoim CV następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jest innowacyjną i prężnie rozwijającą się firmą inwestycyjną. Od kilkunastu lat wspieramy przedsiębiorstwa w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego. Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt, zarówno prywatnych jak i publicznych emisji akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych. Wielu podmiotom pomogliśmy dołączyć do grona spółek publicznych uczestnicząc w debiucie ich akcji na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Aktywnie działamy także na rynku niepublicznym pośrednicząc w licznych transakcjach i przechowując instrumenty finansowe w prowadzonym przez nas depozycie. W chwili obecnej do Departamentu Analiz w naszej centrali w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych

 

Opis stanowiska (zakres czynności):

 • analiza rynku funduszy inwestycyjnych otwartych, zamkniętych i UFK, w tym także funduszy zagranicznych (głównie luksemburskich)
 • dokonywanie przeglądów ofert towarzystw funduszy inwestycyjnych, poszukiwanie i proponowanie nowych, ciekawych produktów do oferty
 • udział w spotkaniach z towarzystwami funduszy inwestycyjnych
 • ocena potencjału i ryzyka inwestycyjnego stosowanych strategii inwestycyjnych
 • analiza modeli biznesowych i strategii zarządzania funduszami aktywów niepublicznych
 • wstępna i okresowa analiza sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych
 • przygotowywanie okresowych zestawień stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych
 • pozyskiwanie, przegląd i analiza dokumentacji produktowej
 • pozyskiwanie informacji od zarządzających, w tym komentarzy produktowych i rynkowych
 • wyszukiwanie ciekawych artykułów i komentarzy dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych i bieżącej sytuacji rynkowej
 • przygotowywanie artykułów i komentarzy dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych
 • przygotowywanie kalkulatorów i narzędzi dla Departamentu Sprzedaży
 • bieżące wsparcie merytoryczne dla Departamentu Sprzedaży

 

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym i samodzielnym stanowisku w instytucji finansowej
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: finanse, bankowość, ekonomia lub pokrewne
 • mile widziane licencje lub certyfikaty zawodowe (np. MPW, DI, CFA, CIIA) lub w trakcie ich uzyskiwania
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • zaangażowanie i duża samodzielność w działaniu
 • odpowiedzialność, skrupulatność i terminowość przy wykonywanych zadań
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów biznesowych
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności biegła znajomość MS Excel

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • duże możliwości rozwoju i samodzielnego prowadzenia projektów
 • zdobycie cennego doświadczenia w doświadczonym, dynamicznym i otwartym zespole

APLIKUJ TERAZ

(maksymalny rozmiar: 3MB)

Lub wyślij na: kariera@pcdm.pl

PAMIĘTAJ! Zamieść na swoim CV następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

INFORMACJA RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waryńskiego 3A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podmiotom wspierającym Prosper Capital Dom Maklerski S.A w zakresie usług IT (tylko i wyłącznie w zakresie i celu przeprowadzania procesów rekrutacji). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani jakichkolwiek organizacji międzynarodowych. W procesach przetwarzania Państwa danych osobowych Dom Maklerski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ul. Waryńskiego 3A, Warszawa
ado@pcdm.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
iod@pcdm.pl

Kontakt