Regulaminy i informacje

Poniżej znajdują się ważne regulaminy i informacje dotyczące działalności Domu Maklerskiego.

Regulaminy i informacje

Regulaminy świadczenia usług maklerskich

MIFID II

Zasady ładu korporacyjnego

Raporty Audytora wewnętrznego z przestrzegania polityki zmiennych składników wynagrodzeń

Adekwatność kapitałowa

Sprawozdania z adekwatności kapitałowej

Pozostałe dokumenty

Część archiwalnych dokumentów zawiera poprzednią nazwę Domu Maklerskiego (Dom Maklerski Capital Partners S.A.).

Kontakt