fbpx

Regulaminy i informacje
[materiały archiwalne]

Regulaminy i informacje <br> [materiały archiwalne]

 

Regulaminy świadczenia usług maklerskich

MIFID II

Zasady ładu korporacyjnego

 

 

Raporty Audytora wewnętrznego z przestrzegania polityki zmiennych składników wynagrodzeń

 

 

Adekwatność kapitałowa

Sprawozdania z adekwatności kapitałowej

 

Pozostałe dokumenty

Część archiwalnych dokumentów zawiera poprzednią nazwę Domu Maklerskiego (Dom Maklerski Capital Partners S.A.).

Kontakt