Emisje

Zapoznaj się z aktualnie trwającymi i przeprowadzonymi emisjami akcji i obligacji.

Emisje

Aktualnie trwające emisje

Oferta publiczna akcji serii G z prawem poboru Biomass Energy Project S.A.

84.375.000

Przeprowadzone

Oferta publiczna akcji serii D Etno Cafe S.A.

Oferta publiczna akcji

do 5 mln zł

EMG S.A.

Oferta publiczna akcji

10 500 000 zł

Lovely Inc.

Oferta publiczna akcji spółki z siedzibą w USA

450 103 USD

Słoneczko S.A.

Oferta publiczna akcji

480 214 zł

Gekoplast S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

75 953 176 zł

InviPay S.A.

Oferta publiczna obligacji

10 000 000 zł

OPEN S.A.*

Oferta publiczna akcji

4 069 923 zł

SoftBlue S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

6 208 125 zł

Symbio Polska S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

5 346 117 zł

Jujubee S.A.

Oferta publiczna akcji

1 743 000 zł

Gekoplast S.A.

Oferta publiczna akcji

5 406 447 zł

MoBruk S.A.

Oferta niepubliczna obligacji

20 000 000 zł

EkoPaliwa Chełm sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

7 300 000 zł

Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

Oferta niepubliczna akcji

934 844 zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

112 835 784 zł

Onico S.A.

Oferta niepubliczna akcji

2 250 000 zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

31 343 275 zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

75 223 856 zł

MOMO S.A.

Oferta niepubliczna akcji

1 200 000 zł

Duon S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

12 000 000 zł

e-Muzyka S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

1 816 666 zł

Karen Notebook S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

40 050 000 zł

Auxilium S.A.

Oferta publiczna akcji

3 500 000 zł

Bipromet S.A.

Oferta publiczna akcji

33 000 000 zł

Duon

Oferta publiczna obligacji

15 000 000 zł

Duon S.A.

Oferta publiczna akcji

3 000 000 zł

e-Card S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

24 000 000 zł

Hawe S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

290 000 000 zł

Karen Notebook S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

33 000 000 zł

Krakchemia S.A.

Oferta publiczna akcji

35 000 000 zł

Procad S.A.

Oferta publiczna akcji

15 750 000 zł

Variant S.A.

Oferta publiczna akcji

7 329 510 zł

Capital Partners S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

9 200 000 zł

Capital Partners S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

12 020 000 zł

e-Card S.A.

Oferta publiczna akcji

24 500 000 zł

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

19 426 465 zł

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

13 598 525 zł
Kontakt