Emisje

Zapoznaj się z aktualnie trwającymi i przeprowadzonymi emisjami akcji i obligacji.

Emisje

Aktualnie trwające emisje

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ- seria 13

271 750 000 zł

IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

Publiczna Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych Serii S

36 159 000 zł

Olkol sp. z o.o. – seria A

Oferta Publiczna Obligacji Serii A

11 mln zł

Nadchodzące emisje

Już niebawem pojawią się tu informacje o nadchodzących emisjach publicznych. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu oraz do zapoznania się poniżej z emisjami już zrealizowanymi.

Przeprowadzone

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. – seria C

Oferta Publiczna Obligacji Serii C

8,4 mln zł

Mediraty sp. z o.o. – seria AH

Oferta Publiczna Obligacji Serii AH

3 342 000 zł

Business & Business, Kup, Mieszkaj i Zarabiaj sp. z o.o.

Oferta Publiczna Obligacji Serii A skierowana do ograniczonego grona inwestorów

6 236 000 zł

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. – seria B

Oferta Publiczna Obligacji Serii B skierowana do ograniczonego grona inwestorów

3 565 000 zł

Labocanna S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii D
Oferta dla uprawnionych Akcjonariuszy

10,7 mln zł

Kredyt Inkaso S.A. – seria H1

Oferta Publiczna Obligacji Serii H1

20 mln zł

BTC Studios S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii K

6,2 mln zł

Forestlight Games S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii B

do 3 mln zł

4Mass S.A.

Oferta publiczna akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 4Mass S.A.

11 169 778 zł

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii I

4 000 000 zł

Red Carpet Media Group S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii B

-

Retro S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii B

1 535 072 zł

Revita Properties 1 sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii C

1 155 000 zł

SoftBlue S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii F z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

10 296 275 zł

Sun Farms sp. z o.o.

Oferta Publiczna Obligacji Serii A

3 236 000 zł

Incepti Development S.A.

Oferta Publiczna Obligacji Serii D

4 400 000 zł

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii A

2 004 000 zł

MEDAPP S.A.

Oferta publiczna akcji serii G

1 341 061 zł

PCWO ENERGY S.A.

Oferta publiczna obligacji serii D

4 052 000 zł

PRAIRIE MINING LIMITED

Oferta publiczna 16 mln akcji nowej emisji

433 320 zł

Raven 16 sp. z o.o.

Emisja obligacji skierowana do maksymalnie 149

2,5 mln zł

Revita Properties 1 sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii A

1 771 000 zł

Revita Properties 1 sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii B

1 185 000 zł

4Mass S.A.

Oferta publiczna akcji z prawem poboru

3,2 mln zł

AIQLABS sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii 007

0,9 mln zł

AIQLABS sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

3,3 mln zł

AIQLABS sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

2 mln zł 

CM International S.A.

Oferta publiczna akcji serii D

-

Constance Development sp. z o.o. spółka z grupy Prime Properties Poland sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

12,3 mln zł

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii M

5,93 mln zł

MBR Finance S.A

Oferta niepubliczna obligacji

1,1 mln zł

ORIGIN SMS 01 sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

5,1 mln zł

PCWO ENERGY S.A

Emisja publiczna obligacji skierowana do maksymalnie 149

3,4 mln zł

PCWO ENERGY S.A.

Oferta publiczna obligacji serii B

5,9 mln zł

PCWO S.A

Oferta niepubliczna obligacji

6 mln zł

PCWO S.A

Oferta niepubliczna obligacji

3,8 mln zł

Piotrkowska Development sp. z o.o. spółka z grupy Prime Properties Poland sp. z o.o.

Emisja publiczna obligacji skierowana do maksymalnie 149

6 mln zł

Progress Investment sp. z o.o

Oferta niepubliczna obligacji

0,4 mln zł

The Farm 51 Group S.A.

Oferta publiczna obligacji

0,8 mln zł

MIKROKASA S.A

Oferta niepubliczna obligacji

2,4 mln zł

MIKROKASA S.A

Oferta niepubliczna obligacji

0,7 mln zł

Noobz From Poland S.A

Oferta niepubliczna akcji

1,6 mln zł

Oferta publiczna akcji serii G z prawem poboru Biomass Energy Project S.A.

6,6 mln zł

PCWO S.A

Oferta niepubliczna obligacji

2,5 mln zł

PCWO S.A

Oferta niepubliczna obligacji

2,3 mln zł

Progress Investment sp. z o.o

Oferta niepubliczna obligacji

1,5 mln zł

EMG S.A.

Oferta publiczna akcji

0,2 mln zł

Słoneczko S.A.

Oferta publiczna akcji

0,5 mln zł

Gekoplast S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

7,6 mln zł

InviPay S.A.

Oferta publiczna obligacji

10 mln zł

OPEN S.A.*

Oferta publiczna akcji

4,1 mln zł

SoftBlue S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

6,2 mln zł

Symbio Polska S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

5,4 mln zł

Jujubee S.A.

Oferta publiczna akcji

1,7 mln zł

Gekoplast S.A.

Oferta publiczna akcji

5,4 mln zł

MoBruk S.A.

Oferta niepubliczna obligacji

20 mln zł

EkoPaliwa Chełm sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

7,3 mln zł

Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

Oferta niepubliczna akcji

0,9 mln zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

112,8 mln zł

Onico S.A.

Oferta niepubliczna akcji

2,2 mln zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

75,2 mln zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

31,3 mln zł

MOMO S.A.

Oferta niepubliczna akcji

1,2 mln zł

Duon S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

12 mln zł

e-Muzyka S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

1,8 mln zł

Karen Notebook S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

40 mln zł

Auxilium S.A.

Oferta publiczna akcji

3,5 mln zł

Bipromet S.A.

Oferta publiczna akcji

33 mln zł

Duon

Oferta publiczna obligacji

15 mln zł

Duon S.A.

Oferta publiczna akcji

3 mln zł

e-Card S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

24 mln zł

Hawe S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

290 mln zł

Karen Notebook S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

33 mln zł

Krakchemia S.A.

Oferta publiczna akcji

35 mln zł

Procad S.A.

Oferta publiczna akcji

15 750 000 zł

Variant S.A.

Oferta publiczna akcji

7,3 mln zł

Capital Partners S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

12 mln zł

Capital Partners S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

9,2 mln zł

e-Card S.A.

Oferta publiczna akcji

24,5 mln zł

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

13 598 525 zł

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

19,4 mln zł
Kontakt