Emisje

Zapoznaj się z aktualnie trwającymi i przeprowadzonymi emisjami akcji i obligacji.

Emisje

Aktualnie trwające emisje

Retro S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii B

4 mln 5 tys zł

Sun Farms sp. z o.o.

Oferta Publiczna Obligacji Serii A

4 mln zł

Przeprowadzone

4Mass S.A.

Oferta publiczna akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 4Mass S.A.

11,2 mln zł

BTC Studios S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii K

6,2 mln zł

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii I

4 mln zł

Red Carpet Media Group S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii B

-

SoftBlue S.A.

Oferta Publiczna Akcji Serii F

10,3 mln zł

Incepti Development S.A.

Oferta Publiczna Obligacji Serii D

4,4 mln zł

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii A

2 mln zł

MEDAPP S.A.

Oferta publiczna akcji serii G

2,68 mln zł

PCWO ENERGY S.A.

Oferta publiczna obligacji serii D

4 mln zł

PRAIRIE MINING LIMITED

Oferta publiczna 16 mln akcji nowej emisji

11,04 mln zł

Raven 16 sp. z o.o.

Emisja obligacji skierowana do maksymalnie 149

2,5 mln zł

Revita Properties 1 sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii A

2,2 mln zł

Revita Properties 1 sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii B

2,2 mln zł

4Mass S.A.

Oferta publiczna akcji z prawem poboru

3,2 mln zł

AIQLABS sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

3,3 mln zł

AIQLABS sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

2 mln zł 

AIQLABS sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii 007

0,9 mln zł

CM International S.A.

Oferta publiczna akcji serii D

-

Constance Development sp. z o.o. spółka z grupy Prime Properties Poland sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

12,3 mln zł

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji serii M

5,93 mln zł

MBR Finance S.A

Oferta niepubliczna obligacji

1,1 mln zł

ORIGIN SMS 01 sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

5,1 mln zł

PCWO ENERGY S.A

Emisja publiczna obligacji skierowana do maksymalnie 149

3,4 mln zł

PCWO ENERGY S.A.

Oferta publiczna obligacji serii B

5,9 mln zł

PCWO S.A

Oferta niepubliczna obligacji

3,8 mln zł

PCWO S.A

Oferta niepubliczna obligacji

6 mln zł

Piotrkowska Development sp. z o.o. spółka z grupy Prime Properties Poland sp. z o.o.

Emisja publiczna obligacji skierowana do maksymalnie 149

6 mln zł

Progress Investment sp. z o.o

Oferta niepubliczna obligacji

0,4 mln zł

The Farm 51 Group S.A.

Oferta publiczna obligacji

0,8 mln zł

MIKROKASA S.A

Oferta niepubliczna obligacji

2,4 mln zł

MIKROKASA S.A

Oferta niepubliczna obligacji

0,7 mln zł

Noobz From Poland S.A

Oferta niepubliczna akcji

1,6 mln zł

Oferta publiczna akcji serii D Etno Cafe S.A.

Oferta publiczna akcji

1,2 mln zł

Oferta publiczna akcji serii G z prawem poboru Biomass Energy Project S.A.

6,6 mln zł

PCWO S.A

Oferta niepubliczna obligacji

2,3 mln zł

PCWO S.A

Oferta niepubliczna obligacji

2,5 mln zł

Progress Investment sp. z o.o

Oferta niepubliczna obligacji

1,5 mln zł

EMG S.A.

Oferta publiczna akcji

0,2 mln zł

Lovely Inc.

Oferta publiczna akcji spółki z siedzibą w USA

0,4 mln USD

Słoneczko S.A.

Oferta publiczna akcji

0,5 mln zł

Gekoplast S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

7,6 mln zł

InviPay S.A.

Oferta publiczna obligacji

10 mln zł

OPEN S.A.*

Oferta publiczna akcji

4,1 mln zł

SoftBlue S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

6,2 mln zł

Symbio Polska S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

5,4 mln zł

Jujubee S.A.

Oferta publiczna akcji

1,7 mln zł

Gekoplast S.A.

Oferta publiczna akcji

5,4 mln zł

MoBruk S.A.

Oferta niepubliczna obligacji

20 mln zł

EkoPaliwa Chełm sp. z o.o.

Oferta niepubliczna obligacji

7,3 mln zł

Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

Oferta niepubliczna akcji

0,9 mln zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

112,8 mln zł

Onico S.A.

Oferta niepubliczna akcji

2,2 mln zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

75,2 mln zł

Boryszew S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

31,3 mln zł

MOMO S.A.

Oferta niepubliczna akcji

1,2 mln zł

Duon S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

12 mln zł

e-Muzyka S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

1,8 mln zł

Karen Notebook S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

40 mln zł

Auxilium S.A.

Oferta publiczna akcji

3,5 mln zł

Bipromet S.A.

Oferta publiczna akcji

33 mln zł

Duon

Oferta publiczna obligacji

15 mln zł

Duon S.A.

Oferta publiczna akcji

3 mln zł

e-Card S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

24 mln zł

Hawe S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

290 mln zł

Karen Notebook S.A.

Wprowadzenie akcji do obrotu

33 mln zł

Krakchemia S.A.

Oferta publiczna akcji

35 mln zł

Procad S.A.

Oferta publiczna akcji

15 750 000 zł

Variant S.A.

Oferta publiczna akcji

7,3 mln zł

Capital Partners S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

12 mln zł

Capital Partners S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

9,2 mln zł

e-Card S.A.

Oferta publiczna akcji

24,5 mln zł

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

13 598 525 zł

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Oferta publiczna akcji z p.p.

19,4 mln zł
Kontakt