Władze

Zespół Domu Maklerskiego tworzą praktycy rynku finansowego, posiadający wieloletnie doświadczenie w jego współtworzeniu i kształtowaniu w Polsce.

Władze

Zarząd

Piotr Teleon

p.o. Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Procesów Rozwojowych Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia Executive MBA na Wydziale Zarządzania UW. Makler Papierów Wartościowych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Wielokrotnie nagradzany przez Izbę Domów Maklerskich za aktywną działalność na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Członek Polskiej Rady Produktów Strukturyzowanych.

Związany z Grupą Pekao od 1995 do 2019 roku. Od 2010 roku jako Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao, odpowiedzialny jest za rozwój usług i systemu informatycznego. Od 2013 roku Dyrektor Zarządzający ds. Operacji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Odpowiedzialny m.in. za obsługę transakcyjną inwestorów indywidualnych oraz wdrażanie rozwiązań operacyjnych i regulacyjnych związanych z rozwojem oferty produktowej. W okresie od kwietnia 2018 do sierpnia 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Odpowiedzialny w Domu Maklerskim Pekao i Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. za wdrożenie szeregu projektów w tym m.in. MIFID2, Doradztwa Inwestycyjnego, systemów transakcyjnych, dostosowanie systemów domów maklerskich do systemu giełdowego UTP.

Wojciech Szymon Kowalski

p.o. Wiceprezes Zarządu

Ekonomista, absolwent Wydziału Planowania i Zarzadzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), od lat 90 – tych zawodowo związany z rynkiem kapitałowym poprzez pracę w bankach (m.in. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Polski Bank Inwestycyjny SA), firmach konsultingowych (Sachsen Consult GmbH, Inwest Consulting SA) oraz w domach maklerskich (Dom Maklerski POLINWEST SA, Dom Maklerski BMT SA, EFIX Dom Maklerski SA). W tych ostatnich zajmował się bankowością inwestycyjną, pełniąc funkcje m.in. zastępcy dyr. rynku pierwotnego (np. prace nad uruchomieniem krajowego rynku obligacji komunalnych), kierował pracami struktur analitycznych, pełnił funkcję głównego ekonomisty, członka zarządu, któremu w rożnych okresie podlegał departament zarządzania aktywami (osiągający czołowe lokaty w kraju wg rankingu Gazety Giełdy PARKIET), a następnie obszar związany z zarządzaniem ryzykiem.

W latach 2003 – obecnie członek rad nadzorczych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (np. Relpol SA, W. Kruk SA, Grajewo Pfleiderer SA, Elektrotim SA, Pozbud T & R SA, DELKO SA, DataWalk SA), w których pełnił lub pełni funkcje sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego rady nadzorczej oraz członka lub przewodniczącego komitetu audytu.

W latach 2012 – 2013 Wiceprezes Zarządu w Grupie Kapitałowej DELKO SA (zajmujących się restrukturyzacją).
Obszarem jego zainteresowań zawodowych są także teoria ekonomii (makroekonomia/analiza porównawcza systemów gospodarczych), instytucjonalne aspekty funkcjonowania finansowych rynków towarowych i walutowych, gospodarka Republiki Federalnej Niemiec.

W latach 2007 – obecnie autor lub współautor recenzowanych publikacji o tematyce funkcjonowania biur i domów maklerskich, systemu giełdowego RFN oraz giełd i rynków towarowych.

Radosław Rafał Jodko

Wiceprezes Zarządu

Menedżer z ponad 15 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w Polsce. Analityk rynków finansowych. Doradca finansowy z wieloletnim stażem. Praktyk w zakresie budowania i zarządzania strukturami sprzedażowymi.

Wykształcenie

Akademii Leona Koźmińskiego – kierunek: Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia i Rynki Międzynarodowe
Politechnika Warszawska – kierunek: Transport i Logistyka

Licencje / certyfikaty

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – poziom od F1 do F9

Doświadczenie zawodowe

  • 2018 – Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – Agent
  • 2018 – PM Projekt Sp. z o.o. S.K. – Wspólnik
  • 2015 – Poland Sp. z o.o. S.K. oraz Poland Sp. z o.o. – Udziałowiec
  • 2014 – 2018: Swiss Dynamo Sp. z o.o. S.K. – Wiceprezes Zarządu
  • 2011 – TUF Consulting Polska Sp. z o.o. S.K. – Doradca ds. Produktów Ubezpieczeniowych
  • 2009 – 2011: Solid Rock Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Rozwoju
  • 2008 – 2009: Citibank, Financial Trust – Menedżer – Doradca Finansowy
  • 2008 – 2009: Premium Financial – Doradca finansowy
  • 2005 – 2008: Efect Sp. z o.o. (Phinance S.A.) – Doradca Finansowy

Rada Nadzorcza

David Odrakiewicz

Skontaktuj się

LinkedIn

David Odrakiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca, który w trakcie swojej kariery zawodowej koncentrował swoją działalność wokół doradztwa dla spółek z grupy start up oraz inwestycji kapitałowych. Początkowo doświadczenie zdobywał jako Specjalista ds. Wycen w ramach BNP Securities Services, kontrolował wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych oraz zobowiązań funduszy, a później jako Analityk Operacji Finansowych w Citibank International, weryfikował i potwierdzał z brokerami transakcje związane z obsługą papierów wartościowych. W latach 2016-2018 pracował jako Starszy Analityk w Goldman Sachs, gdzie odpowiadał za zapewnienie krytycznej wiedzy merytorycznej z zakresu inwestycji i podatków, dla inwestycji realizowanych w Europie. Był również prelegentem na uczelniach wyższych z zakresu ekonomii i finansów. Obecnie w ramach Blackcode Capital Sp. z o.o., gdzie pełni rolę Prezesa Zarządu skupia się na doradztwie biznesowym i inwestycjach kapitałowych.

Bartosz Mazurek

Skontaktuj się

LinkedIn

Bartosz Mazurek

Członek Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca młodego pokolenia, z ponad 10 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w Polsce. Pasjonat ekonomii, marketingu 3.0., socjologii i zachowań społecznych. Rozumiejąc trendy i potrzeby dzisiejszego rynku, rozwija i zarządza strategicznie spółkami z branży pośrednictwa finansowego i inwestycji.

Wspólnie z zespołem zbudował społeczność 55.000 Inwestorów zdobywających edukację finansową i inwestujących pod marką Szkoła Inwestowania S.A. Jest większościowym udziałowcem w pośredniku finansowym Szkola Inwestowania S.A.; funduszu sekurytyzacyjnym – Credit Invest S.A.; funduszu Venture Capital – Arkley II Seed Fund S.A. Stworzył i sprzedał z sukcesem platformę crowdfundingu udziałowego CrowdWay.pl bijąc wcześniej dwa rekordy crowdfundingu udziałowego w Polsce. Wypracowane zyski z ww. spółek zainwestował w zakup udziałów i rozwój Domu Maklerskiego odpowiadającego na dzisiejsze potrzeby dojrzewającego rynku kapitałowego w Polsce.

Wspiera Zarząd Domu Maklerskiego w realizacji założonej misji i strategii stania się liderem w dostarczaniu kapitału polskim markom odpowiedzialnym społecznie.

Wykształcenie

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie Marketingowe Przedsiębiorstwem. Ukończył również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na temat Marketingu Internetowego. Jest autorem 3 prac dyplomowych: (1) „Edukacyjny charakter reklamy produktów inwestycyjnych w Polsce” (2) „Analiza i planowanie finansów osobistych Klientów indywidualnych” (3)  „Zarządzanie wartością Klienta na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce”, które były podstawą teoretyczną do budowania biznesu.

Ewa Jerzyk

Skontaktuj się

Ewa Jerzyk

Członek Rady Nadzorczej

dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autorka wielu publikacji naukowych o tematyce zarządzania, marketingu i zachowań konsumentów, zajmuje się problematyką zarządzania, komunikacji marketingowej, innowacyjnością, procesami decyzyjnymi i neuromarketingiem, prowadzi zajęcia dydaktyczne na wszystkich typach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych i MBA oraz szkolenia dla praktyków. Ekspert NCN, juror w Konkursie Art of Packaging, członek Eurasia Business and Economics Society i Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego.

Cezary Jasiński

Skontaktuj się

Cezary Jasiński

Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Posiada bogate doświadczenie w projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Skutecznie przeprowadził szereg transakcji w procesie pozyskiwania kapitału dla spółek publicznych i niepublicznych.
Specjalista z zakresu prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego.

Kontakt