Władze

Zespół Domu Maklerskiego tworzą praktycy rynku finansowego, posiadający wieloletnie doświadczenie w jego współtworzeniu i kształtowaniu w Polsce.

Władze

Zarząd

Piotr Teleon

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Procesów Rozwojowych Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia Executive MBA na Wydziale Zarządzania UW. Makler Papierów Wartościowych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Wielokrotnie nagradzany przez Izbę Domów Maklerskich za aktywną działalność na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Członek Polskiej Rady Produktów Strukturyzowanych.

Związany z Grupą Pekao od 1995 do 2019 roku. Od 2010 roku jako Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao, odpowiedzialny jest za rozwój usług i systemu informatycznego. Od 2013 roku Dyrektor Zarządzający ds. Operacji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Odpowiedzialny m.in. za obsługę transakcyjną inwestorów indywidualnych oraz wdrażanie rozwiązań operacyjnych i regulacyjnych związanych z rozwojem oferty produktowej. W okresie od kwietnia 2018 do sierpnia 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Odpowiedzialny w Domu Maklerskim Pekao i Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. za wdrożenie szeregu projektów w tym m.in. MIFID2, Doradztwa Inwestycyjnego, systemów transakcyjnych, dostosowanie systemów domów maklerskich do systemu giełdowego UTP.

Adam Narczewski

Wiceprezes Zarządu

Doświadczony menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu zespołami i projektami w branży maklerskiej. Posiada umiejętności w zakresie sprzedaży, marketingu, rozwoju biznesu, handlu i motywowania zespołów. Pasjonat zarządzania aktywami, zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych, akcji i handlu na rynku Forex. Współautor książki “Ryzykować Trzeba Umieć”, która zajęła drugie miejsce w plebiscycie Economicus Gazety Prawnej w 2015 roku w kategorii “Najlepszy poradnik ekonomiczny”.

Do września 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2018 – 2019 zarządzał Departamentem Rynków Zagranicznych w Noble Securities S.A. Od 2017 do 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Polskiego (Country Manager) w Admiral Markets AS. Od 2007 do 2016 roku związany był z X-Trade Brokers DM, gdzie odpowiadał za rozpoczęcie działalności na skalę krajową X-Trade Brokers DM. W późniejszych latach pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży oraz Wicedyrektora Regionu.

Posiada tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional Risk Manager (PRM) wraz z Licencją Doradcy Inwestycyjnego w Polsce (Doradca Inwestycyjny licencja numer 586). Silny specjalista w dziedzinie finansów z dyplomem z zakresu rachunkowości i finansów na Winthrop University.

Rada Nadzorcza

David Odrakiewicz

Skontaktuj się

LinkedIn

David Odrakiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca, który w trakcie swojej kariery zawodowej koncentrował swoją działalność wokół doradztwa dla spółek z grupy start up oraz inwestycji kapitałowych. Początkowo doświadczenie zdobywał jako Specjalista ds. Wycen w ramach BNP Securities Services, kontrolował wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych oraz zobowiązań funduszy, a później jako Analityk Operacji Finansowych w Citibank International, weryfikował i potwierdzał z brokerami transakcje związane z obsługą papierów wartościowych. W latach 2016-2018 pracował jako Starszy Analityk w Goldman Sachs, gdzie odpowiadał za zapewnienie krytycznej wiedzy merytorycznej z zakresu inwestycji i podatków, dla inwestycji realizowanych w Europie. Był również prelegentem na uczelniach wyższych z zakresu ekonomii i finansów. Obecnie w ramach Blackcode Capital Sp. z o.o., gdzie pełni rolę Prezesa Zarządu skupia się na doradztwie biznesowym i inwestycjach kapitałowych.

Ewa Jerzyk

Skontaktuj się

Ewa Jerzyk

Członek Rady Nadzorczej

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autorka wielu publikacji naukowych o tematyce zarządzania, marketingu i zachowań konsumentów, zajmuje się problematyką zarządzania, komunikacji marketingowej, innowacyjnością, procesami decyzyjnymi i neuromarketingiem, prowadzi zajęcia dydaktyczne na wszystkich typach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych i MBA oraz szkolenia dla praktyków. Ekspert NCN, juror w Konkursie Art of Packaging, członek Eurasia Business and Economics Society i Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego.

Cezary Jasiński

Skontaktuj się

Cezary Jasiński

Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Posiada bogate doświadczenie w projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Skutecznie przeprowadził szereg transakcji w procesie pozyskiwania kapitału dla spółek publicznych i niepublicznych.
Specjalista z zakresu prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego.

Prof. zw. dr hab. Marian Noga

Skontaktuj się

LinkedIn

Prof. zw. dr hab. Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej

Profesor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem naukowym. Na swojej ścieżce zawodowej pełnił funkcje: Kierownika Katedry Makroekonomii AE Wrocław, Zastępcy Dyrektora Instytutu Ekonomii AE Wrocław, Dziekana Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 2000 – 2004 pełnił funkcję Senatora IV i V kadencji RP. W latach 2001 – 2004 Przewodniczący Senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Sprawozdawca w Senacie Ustawy: Kodeks Spółek Handlowych i Ustawy o obliczaniu Produktu Krajowego Brutto. Od 2004 do 2010 roku pełnił funkcję Członka Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie, od 2013 roku sprawuje urząd Dyrektora Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Stały komentator ekonomiczny w telewizji, radio i w gazetach, z bogatym dorobkiem publicystycznym ukazującym się zarówno na polskim, jak i światowych rynkach. Swoje badania poświęcił tematyce: polityki pieniężnej, makroekonomii, ekonomii kultury i neuroekonomii.

Krzysztof Dobrowolski

Skontaktuj się

Krzysztof Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka w finansach i ubezpieczeniach. Ukończył także studia podyplomowe:
– w roku 2010 Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie,
– na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
– w roku 2016 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa – na SGH,
– w roku 2020 MBA Finanse – na Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i finansów. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Referenta, St. Referenta, a następnie Inspektora w opolskim oddziale ZUS. W latach 2008-2012 w SKOK Wspólnota sprawował funkcję Specjalisty ds. analiz i controllingu, Dyrektora Biura Analiz i Sprawozdawczości, Dyrektora Biura Planowania i Analiz. Od 2012 do 2014 roku w SKOK Polska zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Finansowego, Dyrektora Biura Analiz i Ryzyka, Dyrektora Biura Finansów, a następnie pełnił funkcję Głównego Księgowego. W latach 2014-2019 w Lartiq TFI S.A. pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem i Finansów. Od 2019 roku jest Prezesem Zarządy, Kierownikiem Biura Rachunkowego w Accept Group sp. z o.o.

Kontakt