Władze

Zespół Domu Maklerskiego tworzą praktycy rynku finansowego, posiadający wieloletnie doświadczenie w jego współtworzeniu i kształtowaniu w Polsce.

Władze

Zarząd

Andrzej Przewoźnik

Prezes Zarządu

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami rynku kapitałowego w Polsce. Związany z Domem Maklerskim od początku jego istnienia, jeszcze pod dawną marką DM Capital Partners.

Za co odpowiada w PCDM?

Przygotowanie ofert instrumentów finansowych, rynek wtórny instrumentów niepublicznych, depozyt instrumentów finansowych, back office, compliance.

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego- Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Licencje / certyfikaty

Makler papierów wartościowych – licencja nr 533

Członek rad nadzorczych

Finhouse S.A., Procad S.A., Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Doświadczenie zawodowe

  • od 2005: Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (wcześniej: Dom Maklerski Capital Partners S.A.); Prezes Zarządu
  • 2005-2015: Capital Partners SA; Dyrektor Inwestycyjny
  • 2000-2003: Dom Maklerski Polonia Net SA; Dyrektor POK w Warszawie
  • 1994-2000: Dom Maklerski BGK SA; Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

Łukasz Dybek

Wiceprezes Zarządu

Ekspert w zakresie analizy produktów inwestycyjnych z doświadczeniem na rynku usług maklerskich, bankowym, ubezpieczeniowym i rynku pośrednictwa finansowego w Polsce. Najwyższa jakość i rygorystyczna selekcja instrumentów finansowych do oferty jest jego priorytetem od początku pracy zawodowej.

Za co odpowiada w PCDM?

Dział Analiz (analizy i dobór instrumentów finansowych do oferty), współpraca z kluczowymi partnerami biznesowymi, IT.

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Kierunek: Finanse i Rachunkowość, Specjalizacja: Analityk Finansowy i Zarządzanie ryzykiem).

Licencje / certyfikaty

Makler papierów wartościowych – licencja nr 3110

Członek rad nadzorczych

Credit Invest S.A.

Doświadczenie zawodowe

  • od 2017: Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (wcześniej: Dom Maklerski Capital Partners S.A.); Wiceprezes Zarządu
  • 2016-2017: Szkoła Inwestowania S.A.; Investment Portfolio Manager, MPW
  • 2014-2016: Credit Agricole Bank Polska S.A.; Starszy Specjalista ds. Produktów Inwestycyjnych (Departament Zarządzania Segmentami i Produktami)

Jacek Lis

Wiceprezes Zarządu

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu siecią sprzedaży oraz współpracą z partnerami zewnętrznymi. Związany od lat z rynkiem ubezpieczeniowym i finansowym.

Za co odpowiada w PCDM?

Sprzedaż, współpraca z AFI, Marketing i PR.

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, kierunek Biznes i Zarządzanie. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Instytut Zastosowań Psychologii – kierunek Szkoleniowiec i Trener.

Doświadczenie zawodowe

  • od 2017: Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (wcześniej: Dom Maklerski Capital Partners S.A.); Wiceprezes Zarządu
  • 2012 – 2017: Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG; Dyrektor Generalny SprzedażyDyrektor Departamentu Dystrybucji Multiagencyjnej
  • 1998 – 2012: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warta S.A.; Dyrektor Sprzedaży

Rada Nadzorcza

Bartosz Mazurek

Skontaktuj się

LinkedIn

Bartosz Mazurek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca młodego pokolenia, z ponad 10 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w Polsce. Pasjonat ekonomii, marketingu 3.0., socjologii i zachowań społecznych. Rozumiejąc trendy i potrzeby dzisiejszego rynku, rozwija i zarządza strategicznie spółkami z branży pośrednictwa finansowego i inwestycji.

Wspólnie z zespołem zbudował społeczność 55.000 Inwestorów zdobywających edukację finansową i inwestujących pod marką Szkoła Inwestowania S.A. Jest większościowym udziałowcem w pośredniku finansowym Szkola Inwestowania S.A.; funduszu sekurytyzacyjnym – Credit Invest S.A.; funduszu Venture Capital – Arkley II Seed Fund S.A. Stworzył i sprzedał z sukcesem platformę crowdfundingu udziałowego CrowdWay.pl bijąc wcześniej dwa rekordy crowdfundingu udziałowego w Polsce. Wypracowane zyski z ww. spółek zainwestował w zakup udziałów i rozwój Domu Maklerskiego odpowiadającego na dzisiejsze potrzeby dojrzewającego rynku kapitałowego w Polsce.

Wspiera Zarząd Domu Maklerskiego w realizacji założonej misji i strategii stania się liderem w dostarczaniu kapitału polskim markom odpowiedzialnym społecznie.

Wykształcenie

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie Marketingowe Przedsiębiorstwem. Ukończył również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na temat Marketingu Internetowego. Jest autorem 3 prac dyplomowych: (1) „Edukacyjny charakter reklamy produktów inwestycyjnych w Polsce” (2) „Analiza i planowanie finansów osobistych Klientów indywidualnych” (3)  „Zarządzanie wartością Klienta na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce”, które były podstawą teoretyczną do budowania biznesu.

Edward Czuchajewski

Skontaktuj się

LinkedIn

Edward Czuchajewski

Członek Rady Nadzorczej

CEO oraz V-ce Prezes Zarządu w Centrum Finansowo-Księgowe EKKOM Sp. z o.o.: firmie rodzinnej, która od 25 lat pomaga klientom w efektywnym zarządzaniu kluczowymi obszarami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi w swoich firmach. Jako jedyna firma w Polsce łączy ofertę kompleksowej obsługi księgowej z dostępem do światowej klasy systemu Standard ERP by HansaWorld.

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu) na kierunku „Inżynieria/zarządzanie przemysłem”.

Wojciech Mróz

Skontaktuj się

LinkedIn

Wojciech Mróz

Członek Rady Nadzorczej

Specjalista w zakresie pozyskiwania finansowania oraz corporate finance. Aktywny anioł biznesu inwestujący w sektor zaawansowanych technologii.

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Licencje / certyfikaty

Licencja Doradcy Inwestycyjnego nr 219

Członek rad nadzorczych

Członek Rady Nadzorczej Sare S.A., Codemy S.A. Członek Zarządu TestArmy S.A. Alpha Capital Group sp. z o.o. Członek Zarządu Fundacja Everest.

Kontakt