fbpx

Władze

Zespół Domu Maklerskiego tworzą praktycy rynku finansowego, posiadający wieloletnie doświadczenie w jego współtworzeniu i kształtowaniu w Polsce.

Władze

Zarząd

Piotr Teleon

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Procesów Rozwojowych Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia Executive MBA na Wydziale Zarządzania UW. Makler Papierów Wartościowych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Wielokrotnie nagradzany przez Izbę Domów Maklerskich za aktywną działalność na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Członek Polskiej Rady Produktów Strukturyzowanych.

Związany z Grupą Pekao od 1995 do 2019 roku. Od 2010 roku jako Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao, odpowiedzialny jest za rozwój usług i systemu informatycznego. Od 2013 roku Dyrektor Zarządzający ds. Operacji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Odpowiedzialny m.in. za obsługę transakcyjną inwestorów indywidualnych oraz wdrażanie rozwiązań operacyjnych i regulacyjnych związanych z rozwojem oferty produktowej. W okresie od kwietnia 2018 do sierpnia 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Odpowiedzialny w Domu Maklerskim Pekao i Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. za wdrożenie szeregu projektów w tym m.in. MIFID2, Doradztwa Inwestycyjnego, systemów transakcyjnych, dostosowanie systemów domów maklerskich do systemu giełdowego UTP.

Adam Narczewski

Wiceprezes Zarządu

Doświadczony menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu zespołami i projektami w branży maklerskiej. Posiada umiejętności w zakresie sprzedaży, marketingu, rozwoju biznesu, handlu i motywowania zespołów. Pasjonat zarządzania aktywami, zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych, akcji i handlu na rynku Forex. Współautor książki “Ryzykować Trzeba Umieć”, która zajęła drugie miejsce w plebiscycie Economicus Gazety Prawnej w 2015 roku w kategorii “Najlepszy poradnik ekonomiczny”.

Do września 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2018 – 2019 zarządzał Departamentem Rynków Zagranicznych w Noble Securities S.A. Od 2017 do 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Polskiego (Country Manager) w Admiral Markets AS. Od 2007 do 2016 roku związany był z X-Trade Brokers DM, gdzie odpowiadał za rozpoczęcie działalności na skalę krajową X-Trade Brokers DM. W późniejszych latach pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży oraz Wicedyrektora Regionu.

Posiada tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional Risk Manager (PRM) wraz z Licencją Doradcy Inwestycyjnego w Polsce (Doradca Inwestycyjny licencja numer 586). Silny specjalista w dziedzinie finansów z dyplomem z zakresu rachunkowości i finansów na Winthrop University.

Rada Nadzorcza

Marek Szuszkiewicz

Skontaktuj się

LinkedIn

Marek Szuszkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od ponad 30 lat związany z krajowym i zagranicznym rynkiem kapitałowym. Od 1991 do września 2018 roku pracownik kolejno: Komisji Papierów Wartościowych (KPW), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W 1997 roku powołany na stanowisko Dyrektora Biura Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych a następnie Dyrektora Departamentu Domów Maklerskich. Po procesie integracji nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce objął funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Rynku Kapitałowego w Komisji Nadzoru Finansowego. Reprezentował Komisję Nadzoru Finansowego w kilku kluczowych instytucjach europejskich i światowych związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym, uczestnicząc w forach Rad i Zarządów tych organizacji. Był przedstawicielem Komisji Nadzoru Finansowego w Radzie Organów Nadzoru ESMA (European Securities and Markets Authority). W 2014 roku został powołany na Członka Zarządu ESMA pełniąc tę funkcję do 2017 roku. Przez szereg lat reprezentował Komisję Nadzoru Finansowego w IOSCO (International Organization of Securities Commission). Przez 13 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi działalność dydaktyczną na uznanych uczelniach krajowych. Specjalizuje się w zakresie wyceny instrumentów finansowych, zarzadzaniu ryzykiem w instytucjach finansowych i zagadnień etycznych. Uczestnik wielu zagranicznych i krajowych szkoleń. Ukończył Międzynarodowy Instytut Rozwoju Rynku Kapitałowego w Waszyngtonie, szkolił się w Instytucie Finansów w Nowym Yorku, Banku Anglii, amerykańskich i europejskich organach nadzoru. Od końca 2018 roku członek rad nadzorczych instytucji finansowych. Ukończył studia doktoranckie z zakresu ekonomii i studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

prof. dr hab. Konrad Zacharzewski

Skontaktuj się

LinkedIn

prof. dr hab. Konrad Zacharzewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Zacharzewski, adwokat, doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez wiele lat związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ostatnio jako Kierownik Zakładu Prawa Handlowego; w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studenckich WPiA UMK). Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain. Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 3, Warszawa 2019; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), systemowych (System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH BECK, Warszawa 2016), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 3, Warszawa 2018; Kodeks cywilny. Komentarz (red. M. Załucki), Warszawa 2019) oraz przyczynkarskich (kilkadziesiąt artykułów m.in. na temat działalności firm inwestycyjnych, praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. walut cyfrowych). Praktykę prawniczą wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej dra hab. Konrada Zacharzewskiego z siedzibą w Toruniu (www.zacharzewski.pl). Stały współpracownik instytucji finansowych oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Od grudnia 2018 roku pełni obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Opiniodawca i biegły sądowy. Honorowy krwiodawca, wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W czasie wolnym oddaje się pasji motocyklowej albo gra na basie.

Krzysztof Dobrowolski

Skontaktuj się

Krzysztof Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka w finansach i ubezpieczeniach. Ukończył także studia podyplomowe:
– w roku 2010 Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie,
– na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
– w roku 2016 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa – na SGH,
– w roku 2020 MBA Finanse – na Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i finansów. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Referenta, St. Referenta, a następnie Inspektora w opolskim oddziale ZUS. W latach 2008-2012 w SKOK Wspólnota sprawował funkcję Specjalisty ds. analiz i controllingu, Dyrektora Biura Analiz i Sprawozdawczości, Dyrektora Biura Planowania i Analiz. Od 2012 do 2014 roku w SKOK Polska zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Finansowego, Dyrektora Biura Analiz i Ryzyka, Dyrektora Biura Finansów, a następnie pełnił funkcję Głównego Księgowego. W latach 2014-2019 w Lartiq TFI S.A. pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem i Finansów. Od 2019 roku jest Prezesem Zarządy, Kierownikiem Biura Rachunkowego w Accept Group sp. z o.o.

Kontakt