Oferta Funduszy Inwestycyjnych

Umożliwiamy Inwestorom obejmowanie certyfikatów z szerokiej oferty FIZ, FIO oraz SFIO.

Oferta Funduszy Inwestycyjnych<br><h6>Umożliwiamy Inwestorom obejmowanie certyfikatów z szerokiej oferty FIZ, FIO oraz SFIO. </h6>

 

Co możemy zaoferować?

  • 15 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • 25 Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
  • 3 Fundusze Inwestycyjne Otwarte z 37 wydzielonymi subfunduszami
  • 4 Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte z 26 wydzielonymi subfunduszami

W swojej ofercie posiadamy różnorodne klasy aktywów, m.in.:

  • Fundusze Akcji
  • Fundusze Mieszane
  • Fundusze Dłużne
  • Fundusze Nieruchomości
  • Fundusze Aktywów Niepublicznych
  • Fundusze Sekurytyzacyjne

 

Nasi Partnerzy

Kontakt