Nabywanie Obligacji

Specjalizujemy się w emisji obligacji Emitentów zarówno dla sektora nieruchomościowego, rynku OZE, jak i rynku pożyczkowo- windykacyjnego.

Nabywanie Obligacji<br><h6>Specjalizujemy się w emisji obligacji Emitentów zarówno dla sektora nieruchomościowego, rynku OZE,  jak i rynku pożyczkowo- windykacyjnego.</h6>

Co możemy zaoferować? 

  • Private Placement debt oferowanie obligacji do ograniczonego grona klientów jakie nie będą przedmiotem notowań na rynku.
  • Public debt oferowanie obligacji do szerokiego grona klientów pod postacią emisji obligacji wprowadzanych do obrotu na rynku Catalyst.
  • Rynek OTC czyli klasyczny rynek wtórny obligacji dla klientów umożliwiający zbycie (obrót) tych niepublicznych papierów wartościowych.

 

Przykładowe Emisje Obligacji

 

Kontakt