fbpx

Farma fotowoltaiczna w roku 2021

PANEL SZKOLENIOWO-DYSKUSYJNY

<b>Farma  fotowoltaiczna  w roku 2021</b> <br><h4>PANEL SZKOLENIOWO-DYSKUSYJNY</h4>

 

 

15.04.2021

13:00 – 14:45

panel szkoleniowo-dyskusyjny

 

 

Wraz z Instytutem Energetyki Odnawialnej, Sun Farms sp. z o.o. oraz Polską Grupą Fotowoltaiczną serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym panelu szkoleniowo-dyskusyjnym dot. farm fotowoltaicznych.

Program panelu szkoleniowo-dyskusyjnego:

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce
Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu
EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

 

Czynniki przyśpieszające i spowalniające powstawanie farm fotowoltaicznych
Arkadiusz Kret – Prezes Zarządu
Sun Farms sp. z o.o.

 

Rola farm fotowoltaicznych w transformacji energetycznej
Wojciech Szymon Kowalski- Prezes Zarządu
Polska Grupa Fotowoltaiczna

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z panelu dyskusyjnego! 

 

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A Sun Farms sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.sunfarms.pl. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

PRELEGENT

Grzegorz Wiśniewski

Założyciel i Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Założyciel (2001) i prezes (do chwili obecnej) Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w Warszawie, były (1997-2004) dyrektor Centrum Komisji Europejskiej dla Regionu Morza Batyckiego ds. Odnawialnych Źródeł Energii (EC BREC). Specjalizuje się w technologiach OZE, polityce energetycznej, ekonomice energetyki i analizach rynku energii elektrycznej i ciepła. Jest współautorem polskiej strategii dotyczącej energii odnawialnej (2001 r.) i kilkunastu raportów strategicznych dla rządu RP i Komisji Europejskiej. Był członkiem ManagEnergy Reflection Group (przewodniczący 2007-2008) – grupy doradczej Komisji Europejskiej w dziedzinie zrównoważonej energii. Uczestniczył, w pracach wielu organów doradczych na szczeblu rządowym, w tym był członkiem Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych Systemów Wykorzystania Energii w NCBiR, Zespołu Doradczego ds. rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej, Komitetu Monitorującego POIŚ, Kapituły GreenEvo i innych. Od 2016 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP. Jest laureatem tytułów: „Promotor energetyki odnawialnej” miesięcznika Czysta Energia oraz „Nowy Impuls’2014” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł za wkład w rozwój koncepcji prosumenckich w energetyce odnawialnej. W 2015 roku został Laureatem tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii”.

PRELEGENT

Arkadiusz Kret

Prezes Zarządu Sun Farms sp. z o.o.

Posiada 14-letnie doświadczenie w pracy przy projektach z branży finansowej, nieruchomości, a także Odnawialnych Źródeł Energii. W Sun Farms odpowiada za kompleksowy rozwój linii biznesowej farm fotowoltaicznych (działalność deweloperska), a także nadzór nad jakością portfela projektów fotowoltaicznych prowadzonych przez spółkę. We wcześniejszych latach przedsiębiorca, rzeczoznawca majątkowy, niezależny ekspert, odpowiedzialny m.in. za doradztwo w działalności gospodarczej, procesach inwestycyjnych, pozyskiwaniu finansowania m.in. na rzecz spółek z branży deweloperskiej i odnawialnych źródeł energii, czy opracowanie licznych wycen nieruchomości, przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych, a także założenie i rozwój kilku spółek funkcjonujących w branżach nieruchomości i OZE.

PRELEGENT

Wojciech Szymon Kowalski

Prezes Zarządu Polskiej Grupy Fotowoltaicznej

Ekonomista, absolwent Wydziału Planowania i Zarzadzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), od lat 90 – tych zawodowo związany z rynkiem kapitałowym poprzez pracę w bankach (m.in. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Polski Bank Inwestycyjny SA), firmach konsultingowych (Sachsen Consult GmbH, Inwest Consulting SA) oraz w domach maklerskich (Dom Maklerski POLINWEST SA, Dom Maklerski BMT SA, EFIX Dom Maklerski SA). W latach 2003 – obecnie członek rad nadzorczych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (np. Relpol SA, W. Kruk SA, Grajewo Pfleiderer SA, Elektrotim SA, Pozbud T & R SA, DELKO SA, DataWalk SA), w których pełnił lub pełni funkcje sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego rady nadzorczej oraz członka lub przewodniczącego komitetu audytu. W latach 2012 – 2013 Wiceprezes Zarządu w Grupie Kapitałowej DELKO SA (zajmujących się restrukturyzacją).Od 2021 roku Prezes Zarządu Polskiej Grupy Fotowoltaicznej.


PARTNERZY PANELU SZKOLENIOWO-DYSKUSYJNEGO

 


 

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Interesujesz się inwestowaniem?
Sprawdź kalendarz naszych webinarów!

Zarejestruj się

Kontakt