fbpx

Rodzaje emisji

Rodzaje emisji

Harmonogram oferty– plan oferty publicznej (akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych) rozłożony w czasie, obejmujący między innymi takie informacje jak:
• daty budowy Księgi Popytu (oświadczenia woli w książce zamówień, sprawdzające jak dużo i za ile inwestorzy są skłonni kupić danego instrumentu finansowego)
• kiedy inwestorzy mogą składać zapisy inwestorskie,
• data publikacji ostatecznej liczby instrumentów oferowanych oraz ich cenę emisyjną,
• kiedy spółka przydzieli instrumenty inwestorom
• planowanych dzień rozpoczęcia notowań.

Initial Public Offering (IPO) – pierwsza publiczna oferta akcji spółki w ramach nowej emisji, której celem jest zdobycie kapitału na rozwój, a warunkiem spełnienie wymogów giełdy oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Secondary Public Offering (SPO) – wtórna publiczna oferta akcji; spółka przeprowadza kolejną emisję nowych akcji (po wcześniejszym IPO), gdy potrzeba kapitałowa okazuje się być większa niż zakładano. Może prowadzić do rozwodnienia kapitału akcyjnego, z racji zmian w akcjonariacie.

Private placement – oferta niepubliczna; sprzedaż akcji (lub obligacji) dla ograniczonego, wstępnie ustalonego grona inwestorów i instytucji. Stanowi alternatywę pozyskania kapitału właścicielskiego poprzez IPO lub publiczne emisje obligacji. Private placement cechuje się niewielkimi wymogami formalnymi i regulacyjnymi i dzięki temu może zostać stosunkowo szybko wykonany.

Memorandum informacyjne – dokument informujący o aktualnej kondycji firmy i zakładanych kierunkach rozwoju, tworzony przy zamiarze emisji papierów wartościowych. Wykorzystywany w ofercie od 1 mln Euro do 2,5 mln Euro. Dokument ten nie jest zatwierdzany przez KNF tak jak prospekt emisyjny.

Dokument informacyjny – dokument informujący o czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w spółkę, danych dot. wprowadzanych papierów wartościowych oraz danych o emitencie, tworzony przy zamiarze emisji papierów wartościowych. Wykorzystywany w ofercie od 100 tys. Euro do 1 mln Euro.

Emisja publiczna do 149 inwestorów – oferta oparta na propozycji nabycia instrumentu finansowego skierowanego do oznaczonego adresata. Emisja taka skierowana jest do maksymalnie 149 inwestorów i może opiewać na dowolną wartość.

Teaser inwestycyjny – materiał tworzony przez spółkę, zapewniający pozyskanie zainteresowania inwestorów. Zawarte są w nim m.in. opis działalności spółki, jej usług i produktów, kluczowe dane finansowe i prognozy.

One pager – dokument informujący o spółce/projekcie, zawierający kluczowe dane o inwestycji, mieszczący się na jednej stronie. Używane w celach marketingowych, by przyciągnąć nowych inwestorów, klientów i partnerów biznesowych.
Credential – referencje – dokument uwierzytelniające umiejętności wybranych osób czy podmiotów w zakresie obowiązków jakie wykonują.

Kontakt