fbpx

CM International S.A.

Data projektu

25.XI - 30.I 2020

Wartość projektu

-

Zamieszczony Dokument Ofertowy nie jest przeznaczony do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument Ofertowy ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z przycisku „Dalej” jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

CM International S.A. jest polskim producentem urządzeń do medycyny estetycznej. Pasja oraz nowoczesne rozwiązania sprawiły, że spółka jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży, która oferuje swoje produkty w ponad 50 krajach na terenie Europy, Azji i Afryki. Od lipca 2019, spółka rozpoczęła działania na rynku kanadyjskim. Co więcej, w ciągu następnego roku planowana jest ekspansja na wszystkie rynki Ameryki Południowej. Największą przewagą wśród konkurencji jest zaplecze produkcyjne, dzięki czemu wszystkie produkty są projektowane i budowane od początku do końca w fabryce spółki. Każdy element maszyny jest w pełni wykonany w Polsce.

UCZULA SIĘ INWESTORÓW, ŻE Z INWESTYCJĄ W AKCJE WIĄŻE SIĘ SZEREG CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W DOKUMENCIE OFERTOWYM.

Dodatkowe informacje o ofercie:

  • Liczba oferowanych akcji: 105.000 akcji
  • Cena emisyjna: 40,50 zł
  • Próg emisji: 25.000 akcji
  • Minimalny zapis: 50 akcji

    Kontakt