fbpx
Rozpoczęcie Publicznej Oferty Obligacji Serii A – Domy Garwolin sp. z o.o.
Udostępnij:

Rozpoczęcie Publicznej Oferty Obligacji Serii A – Domy Garwolin sp. z o.o.

W dniu 21-go lutego 2023 Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął przyjmowanie zapisów w Ofercie Publicznej Obligacji Serii A spółki Domy  Garwolin sp. z o.o.  Zapisy będą przyjmowane do 9 marca br. Wartość emisji wyniesie do 4.000.000,-zł.

 

Celem emisji  Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet: kosztów związanych z realizacją inwestycji,  którą jest: dokończenie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,  pokrycia bieżących kosztów operacyjnych Emitenta w tym częściowe refinansowanie poniesionych kosztów,  uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM  oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii A. 

 

Emitent planuje pozyskać do 4.000.000,- zł na okres 18 miesięcy płacąc kupon w sposób kwartalny. Do objęcia jest 4.000 sztuk Obligacji Serii A z oprocentowaniem stałym na poziomie 12,5%. Cenę emisyjną ustalono na 1.000,- zł za jedną obligację serii A, przy czym minimalny zapis wynosi 5.000,- zł. Zapisy przyjmowane są do 9 marca 2023 roku w punktach Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz za pośrednictwem platformy online PCDM. Przydział papierów dłużnych ma nastąpić 10 marca  br.

 

Domy Garwolin Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w 2020 roku do realizacji projektu deweloperskiego polegającego na budowie i sprzedaży domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w samym centrum Garwolina przy ul. Stacyjnej 6.

Spółka decyduje się sięgnąć po kapitał dłużny w postaci obligacji mając na uwadze możliwość uzyskania środków na dokończenie inwestycji – obecnie zaawansowanej na poziomie ponad 60%.

 

Finansowanie dłużne w postaci obligacji pozwoli spółce dokończyć budowę. Z przeprowadzonej analizy rynku garwolińskiego i położenia miasta – usytuowanego blisko natury, które dzieli od Warszawy 30 min. drogi oraz co najważniejsze na podstawie analizy czynników demograficznych i statystyk (…)średnia wieku w Garwolinie to około 39 lat i duży odsetek młodych ludzi pracujących,   przy stosunkowo niskiej podaży  lokali mieszkalnych sprawia, że zapotrzebowanie na lokale mieszkalne w tym rejonie jest duże.”

Powiedziała  Pani Wiesława Tracz , Prezes Zarządu – Domy Garwolin sp. z o.o.  Pani Prezes oraz współpracujący zespół,  posiada długoletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

 

Więcej informacji o spółce oraz szczegółowe informacje związane z emisją dostępne są na stronie internetowej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – https://www.pcdm.pl/emisja/domy-garwolin-sp-z-o-o-seria-a/

 

 

Więcej informacji o Emitencie oraz szczegółowe informacje o emisji dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.pcdm.pl/emisja/domy-garwolin-sp-z-o-o-seria-a/

 

 

Skontaktuj się z nami!

www: www.pcdm.pl
tel: 22 201 11 41
e-mail: obligacje@pcdm.pl

 

Informacje o ryzykach

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Domy Garwolin sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/domy-garwolin-sp-z-o-o-seria-a/ oraz Emitenta: www.domygarwolin.pl/obligacje. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I „Czynniki Ryzyka” Dokumentu Ofertowego na stronie 9. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kontakt