fbpx

Autoryzowany Doradca

Autoryzowany Doradca<br> <h5></h5>

Prosper Capital Dom Maklerki S.A. jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

 

W ramach usługi Autoryzowanego Doradcy PCDM oferuje m.in. następujące usługi:

  • badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w ASO,
  • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
  • współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez emitenta tych obowiązków,
  • bieżące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO.
  • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW. 

 

Aktualnie pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy dla następujących spółek:

Letus Capital S.A.

Retro S.A.

MedApp S.A.

OZE Rentier S.A.

 

 

 

 

 
 

 

Wybierz zakres oczekiwanego wsparcia

 

Nabywanie Akcji

Nabywanie Akcji

Nabywanie Akcji

Dowiedz się więcej
Nabywanie Obligacji

Nabywanie Obligacji

Nabywanie Obligacji

Dowiedz się więcej
Oferta Funduszy Inwestycyjnych

Oferta Funduszy Inwestycyjnych

Oferta Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się więcej
Oferta Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

Oferta Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

Oferta Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

Dowiedz się więcej
Oferta IKE-IKZE

Oferta IKE-IKZE

Oferta IKE-IKZE

Dowiedz się więcej

 

 

Sprawdź jak wygląda proces akceptacji i wprowadzenia
do naszej oferty Instrumentów Finansowych

Kliknij w grafikę, aby ją powiększyć
Kontakt