fbpx

Autoryzowany Doradca

Autoryzowany Doradca<br> <h5></h5>

Prosper Capital Dom Maklerki S.A. jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

 

W ramach usługi Autoryzowanego Doradcy PCDM oferuje m.in. następujące usługi:

  • badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w ASO,
  • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
  • współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez emitenta tych obowiązków,
  • bieżące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO.
  • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW. 

 

Aktualnie pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy dla następujących spółek:

Letus Capital S.A.

Retro S.A.

MedApp S.A.

OZE Rentier S.A.

 

 

 

Kontakt